Dit og vores ansvar ved regn og skybrud

Ude af øje, ude af sind - nej vel? Boligejere oplever hvert år, at kloakvand og regnvand oversvømmer kældre. En oversvømmelse der kunne være forhindret, hvis boligen var sikret mod skybrud. For selvom din kloak fungerer, og dit regnvand løber uden problemer til dagligt, bør du overveje at sikre dit hjem, inden du står i vand til anklerne.

Våd Vej

Før i tiden faldt regnen over længere tid og med mindre intensitet - derfor var der heller ingen grund til at bygge huse og designe haver, der tog højde for store regnmængder, eller lave særlige foranstaltninger. I dag ser det dog noget anderledes ud, og ord som ”klimaforandringer”, ”skybrud” og "oversvømmelse" nævnes oftere og oftere i samme sætning.

Vidste du...

at Randers by med beliggenhed ned til Randers Fjord og Gudenåen og med flere lavtliggende områder er særlig udsat for fremtidens klimaforandringer og regnskyl. Det kan du læse mere om på vores side: Fremtidens klima og skybrud i Randers

Det er altså vigtigere end nogensinde før, at du som boligejer får tjekket, hvor godt rustet dit hus og din grund er, når det kommer til de voldsomme skybrud. Ofte er det dyrere at udbedre skaderne og rydde op end at forebygge. Simple tiltag som regelmæssig vedligehold af riste og tagrender eller et lille fald på græsplænen kan gøre en stor forskel. Der er derfor god grund til at forberede sig på, at regnen kommer.

Men hvad er egentlig dit ansvar som boligejer i forbindelse med kloak og vand? Og hvad gør Vandmiljø Randers for at tage kampen op mod én af klimaforandringernes konsekvenser - regnen?

 

Dit ansvar som boligejer

Som boligejer har du selv et ansvar for at holde din kloak i orden. Du har ansvar for den del af kloakken, der ligger inde på din grund. Det betyder, at du selv skal sikre, at dine stikledninger fra din bolig og ud til det offentlige kloaksystem er vedligeholdt. Hvis du har kælder med afløb fx fra bad, toilet, håndvask og vaskemaskine, er det også dit eget ansvar at aflede spildevandet fra din kælder uden problemer. Du er altså selv ansvarlig for at undgå oversvømmelse i kælderetagen.

Derudover har du ansvaret for at sikre, der ikke er revner eller utætheder i dit hus, overfyldte tagrender, opstigende grundvand eller en ødelagt kloak. Disse er nogle af de ting, der kan være skyld i en oversvømmelse. 

Få tjeklisten til at undgå oversvømmelser på vores side: Tjeklisten: Er dit kommende hus sikret mod skybrud.

Du kan også læse mere på siden: Bliv klar til næste skybrud

Husk, det er ikke alt, du må selv

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at få en autoriseret kloakmester eller anden faglig rådgiver til at vurdere, hvilken løsning der vil være bedst egnet for netop din bolig.

For nogle løsninger er det et lovkrav, at arbejdet udføres af en autoriseret fagekspert (fx højvandslukke og pumpebrønd), og andre løsninger kræver miljø- og/eller byggetilladelse fra kommunen (fx nedsivning og bygningsmæssige ændringer).

Flere fagfolk tilbyder også et gratis klimatjek til boligejere. Find din lokale fagperson på fx klimatilpasning.dk.

 

Særligt for dig på privat fællesvej

Bor du på en privat fællesvej, skal din grundejerforening desuden selv vedligeholde og renholde vejbrøndene helt ud til hovedkloakken. Hvis du er i tvivl om ansvarsforholdene på netop din grund, kan du kontakte Vandmiljø Randers på telefon 3841 1212.

Vær også opmærksom på, at du som grundejer er forpligtet til at overholde kommunens retningslinjer for afløbskoefficienter, det vil sige, at der er grænser for, hvor store befæstede arealer (uigennemtrængelige flader som fx asfalt, fliser m.m.) der må være, som afvander direkte til det offentlige afløbssystem.


Det gør Vandmiljø Randers for at få styr på vandet

I Vandmiljø Randers har vi ansvaret for det offentlige kloaksystem, der typisk går frem til skel på en privat grund. Det er vores job at udbygge og vedligeholde kloaknettet efter lovgivningskrav og kommunens spildevandsplan.

Herudover har klimatilpasning stået højt på vores dagsorden i flere år. Det betyder blandt andet, at vi er godt i gang med separatkloakering af Randers Kommune, og vi deler jævnligt ud af vores ekspertise og viden om, hvordan du som boligejer i Randers kan håndtere dit regnvand. Derfor kan du blandt andet booke et gratis besøg i REGNhytten, hvor du kan høre om og se løsninger på håndtering af regn på egen grund. Læs mere på siden REGNhytten.

 

Klimaprojekter til skybrudssikring i Randers by

Vi er selvfølgelig med i de store klimatilpasningsprojekter i Randers, som skal ruste byen til flere og kraftigere skybrud i fremtiden.

Byen til vandet bindes Randers midtby sammen med Gudenåen og Randers Fjord, og klimatilpasning, byudvikling og infrastruktur tænkes sammen i en højere enhed.

Med klimatilpasningsprojektet i Vorup, Storkeengen, klimatilpasser vi dele af Vorup ned mod Vorup Enge og Gudenåen til fremtidige skybrud, stormflod og vandstandsstigninger og samtidig give Randers øget adgang til naturen og nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

Du kan finde vores klimaprojekter på vores side: Viden om