Tekniske projekter

Vores tekniske projekter sikrer stabile data om og optimering af vores forsyningsarter, så kundernes forsyningssikkerhed fastholdes i top.

Klaringstank CRA

Uudnyttet data og tavs viden er med til at hæmme effektiviseringer. Vi brænder for at udnytte disse data og denne viden med henblik på endnu bedre prioriteringer inden for drift, vedligehold og investering.

Med vores kraftige fokus sikrer vi, at vi vedvarende forhøjer og/eller sikrer vores høje forsyningssikkerhed, når vi drifter, invester i og vedligeholder kloaksystemet i Randers kommune.

Optimering af SRO

SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning) er en fællesbetegnelse for et samlet elektronisk system til styring, regulering og overvågning af et automatisk anlæg.


Der kan være mange forskellige enheder tilknyttet et SRO-anlæg, men de typiske komponenter er en eller flere PLC'er (Programmable Logic Controller) samt et SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition). PLC'en er den enhed, som styrer selve processen. Den har typisk ingen brugergrænseflade selv.


SCADA-systemet er operatørens interface til processen (PLC'en) og kan bestå af en eller flere SCADA'er, som samler informationer op fra PLC'erne, og et antal klienter, som er operatørens adgang til processen.


Udskiftning af et forældet SRO-Anlæg

Vi har i Vandmiljø Randers stærkt fokus på høj forsyningssikkerhed. Vi varetager i dag drift og vedligeholdelse af det offentlige kloaksystem i hele Randers kommune.


Efter kommunesammenlægningen i 2007 og med Vandmiljø Randers' udskillelse fra Randers Kommune i 2009 har vi kørt med tre forskellige SRO-løsninger. Denne sammenblanding af flere SRO-anlæg er ikke længere holdbar, da vi har ansvar for otte renseanlæg, 160 pumpestationer, 1600 km kloakledninger, 112 bassiner og 32.000 brønde.


Vores eksisterende SRO-anlæg, der giver os løbende rapporter om renseanlæg og kloaksystemet, er blevet forældet og lever ikke længere op til krav om rapporthåndtering, hastighed, visuel præsentation af data og automatisk indlæsning af data og rapporter.


Nyt SRO-anlæg

Ud fra en detaljeret kravspecifikation blev DME (Dansk Miljø- og Energistyring A/S) valgt til opgaven. Baggrunden for valget af DME er innovative løsninger inden for rapportering, funktioner, vedligehold og design samt tidligere erfaringer med iFIX-systemet og dokumenterede evner til at kvalitetssikre et projekt af dette omfang.


Med det nye SRO-anlæg forventer vi at blive væsentlig mere effektive i hverdagen. Det bliver nemmere at håndtere og overskue kloaksystemet. Vores vagtordning vil nemt få detaljeret information om alarmer, når vi fremadrettet kan logge på systemet hjemmefra. Løsningen laves bl.a. i samarbejdet med DME. Hvis vi har akutproblemer med anlægget, har DME altid en hurtig responstid og problemet bliver løst med det samme.

Læs mere på DMEs hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

Fra data til værdi

Uudnyttet data og tavs viden i forsyninger er med til at hæmme effektiviseringer. Det ønsker, Vandmiljø Randers, Hedensted Spildevand, Kouno og DME at gøre op med i projektet Fra data til værdi.


Mål med projektet

Med baggrund i klargøring og opsætning af en række analyser og rapporter, der muliggør realtidsanalyser i SRO, kan projektet synliggøre, hvorledes SRO-data kan og bør understøtte hele virksomhedens omkostningsbase - og ikke kun driften.
Projektgruppen udarbejder en række analyser og rapporter:

  • Om risiko og tilstand
  • Energiforbrug
  • Uvedkommende vand
  • Ledningsrenoveringer


Projektets rapporter vil hjælpe forsyningsmedarbejdere, der arbejder med effektiviseringer til at kunne:

  • målrette havaribaseret vedligehold til områder med lav risiko
  • opsamle og strukturere indsigt fra data over tid, så det ikke går tabt ved medarbejderoverleveringer
  • foretage reinvesteringer, når tilstand eller energiforbrug ændrer sig over tid
  • tage stilling til serviceniveau i forskellige høj og lavrisikoområder med mange eller få kunder
  • koncentrere separering hvor uvedkommende vand primært er nedbør
  • beslutte investeringer i ledninger ud fra både tilstand og ud fra investeringsomkostninger og konsekvens for

Datastyret optimering af renseanlæg

Vandmiljø Randers samarbejder med blandt andet Hedensted Spildevand og DME om udnyttelse af eksisterende data med henblik på endnu bedre prioriteringer inden for drift, vedligehold og investering. 

Energi driver selskabets pumper og beluftning af spildevand. Energi udgør en stor omkostning, og fokus er derfor løbende effektivisering af energiforbrug. 

Læs projektbeskrivelsen.