Forstå din regning

Undrer du dig nogen gange over, hvad fx fast bidrag, vandafgift og vandafledningsbidrag dækker over? Hjælpen er her.

Forstaa Din Regning

Forsyningssprog er ikke altid let

Det skal være nemt at være kunde hos Vandmiljø Randers - også når det kommer til regninger og opgørelser. Som kunde hos os kan du støde på ord i dine regninger og opgørelser, som du godt kunne tænke dig at kende betydningen af. 

Årsafregning og acontorater

Ud fra dine indberetninger danner vi en årsafregning. På årsafregningen bliver dit faktiske forbrug sammenholdt med de acontorater, du har betalt i løbet af afregningsperioden. Har du betalt for lidt, får du en regning fra os - har du betalt for meget, er der penge retur til dig.

Sammen med årsafregningen opkræver vi den første acontorate for den kommende afregningsperiode. Acontoratens størrelse er fastlagt ud fra forbruget i den seneste afregningsperiode. Skal du ifølge årsopgørelsen have penge tilbage, vil dette beløb automatisk blive modregnet i opkrævningen af første acontorate.

Se eksempel på regning med vores forklaringer

Vi har lavet en fiktiv regning og forklaret, hvad elementerne i din regning er, og hvordan nogle af dem kan bruges til fx Min Forsyning, Betalingsservice m.m.

Forstå din regning - del 1 - Vandmiljø Randers

1. Forbrugssted

Vi sender regningen til din bopælsadresse, men forbrugsadressen er måske en anden fx udlejningsadresse, sommerhus m.m. Oftest er der sammenfald mellem forbrugssted og bopælsadresse.

2. Aconto

Den periode regningen dækker over. Aconto er det forventede forbrug. Et forbrug, der korrigeres med dit faktiske forbrug to gange om året. Derfor kan du ved næste aconto-regning skylde eller have tilgodehavende. 

3. Målernr.

Vandmåleren på forbrugsstedet har et nummer. Det er det nummer, som står her. 

4. Statsafgift vand

Du betaler en afgift til staten for dit drikkevand - også kaldet vandskat.

5. Forbrug

Antal m3, der bliver opkrævet i den angivne periode. 

6. Pris

Pris er pr. m3 for den givne periode.

7. Drikkevandsbidrag til staten

Et bidrag, du betaler til staten, bl.a. til beskyttelse af grundvandet.

8. Vandafgift

Den pris, du betaler for, vi filtrerer og transporterer drikkevandet hen til dig. 

9. Fast afgift vand 

Denne del går til vedligehold og forbedring af vandværk, boringer og drikkevandsledninger, så vi kan sikre høj forsyningssikkerhed. 

10. Vandafledningsbidrag

Det, du betaler for at lede dit spildevand i kloakken og for vores rensning. Du betaler svarende til dit drikkevandsforbrug i m3. 

11. Fast bidrag spildevand

Denne del er til vedligehold af renseanlæg, kloaksystem og regnvandsbassiner m.m. - alt det som sikrer, at dit spildevand kommer sikkert frem og renses effektivt. 

12. Til betaling

Det samlede beløb, du skal betale for perioden samt forfaldsdato.

Forstå din regning - del 2 - Vandmiljø Randers

13. Kunr.

Oplysninger, du skal bruge, hvis du ønsker at tilmelde dig Betalingsservice og undgå administrationsgebyr. 

14. Til maskinel aflæsning

Bruges ved manuel betaling af regning.