Klimagaden - Burschesgade

Et grønt regnvandsbed og flotte riste renser og leder sikkert regnvandet i Burschesgade til regnvandsbassin på Østervold.

Burchesgade Udsnit 1.0

I 2019 omdannede vi i Vandmiljø Randers den nederste del af Burschesgade til en klimagade, der demonstrerer, hvordan regnvand fremadrettet skal og bør håndteres i Randers midtby - nemlig på overfladen.

 

Det skete i Burschesgade

Som billedet øverst viser, etablerede vi et grønt bed, der håndterer regnvand fra vejen og Slotspladsen. Efter det grønne bed ledes vandet midlertidigt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil med en mindre ombygning senere hen blive koblet sammen med de næste projekter, der på sigt skal gøre det muligt at lade vandet strømme fra Dytmærsken og ud på Østervold til det store regnvandsbassin for enden af Østervold.

Burschesgade Foroven - demonstrationsgade

Billedet viser renden, der løber fra midten af Burschesgade og ned til Dytmærsken og regnvandsbede.

Klimagaden Burschesgade 2022 923X923

Regnvandsbedene i Burschesgade modtager vand fra Slotspladsen samt Burschesgade.

Historik

Med tre udvalgte gader synliggør Randers Kommune og Vandmiljø Randers i fællesskab Flodbyen Randers, der udover at være et byfornyelsesprojekt også viser, hvordan vi tilpasser midtbyen til fremtidens større regnmængder. Med mindre ændringer demonstrerer Østergade sammen med Burschesgade og Provstegade, hvordan regnvand kan håndteres i Randers. Tankerne bag demogaderne er at skabe rum for bynatur samtidig med, at vi forebygger oversvømmelse ved at lade regnen løbe på overfladen fx i render.