Østergade Udsnit 1 1.0

Fra den 18. november og frem til den 31. januar 2020 vil vi arbejde på at omdanne Østergade og nederste del af Slotsgade til klimagade.

Det sker der i Østergade/Slotsgade

Som billedet øverst på siden viser, omdanner vi Østergade til klimagade ved at lukke alle de små riste i vejen. I stedet etablerer vi en lang rende, som følger gadens forløb. Vandet vil for enden af Østergade mod Østervold midlertidigt blive ledt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kommende kanal på Østervold og ned til et fremtidigt regnvandsbassin for enden af Østervold. I Slotsgade vil der blive etableret regnvandsbede i kasser. Deres formål er at lede vandet ned mod Østervold. Ligeledes vil Slotsgade blive brolagt for at forme vejbanen mod Østervold.

Kontaktoplysning på entreprenør

Er endnu ikke offentliggjort.

Seneste nyt

18.11.2019 Vi er i gang med at foretage  fotoregistrering. I løbet af november 2019 vil Stokvad A/S foretage fotoregistrering af ejendomme i området. 

Tidsplan

Fra 18. november til 31. januar 2020.

Historik

Med tre udvalgte gader går Randers Kommune og Vandmiljø Randers nu i gang med det første projekt i Byen til Vandet, der skal tilpasse midtbyen til fremtidens større regnmængder. Med mindre ændringer vil Østergade sammen med Burschesgade og Provstegade demonstrere, hvordan regnvand fremover skal håndteres i Randers. Tankerne bag klimagaderne er at skabe rum for bynatur samtidig med, at vi forebygger oversvømmelse ved at lade regnen løbe på overfladen fx i render.