Østergade Udsnit 1 1.0

Fra den 18. november og frem til slutningen af april 2020 (forlænget til maj/juni bl.a. grundet nattefrost) vil vi arbejde på at omdanne Østergade og nederste del af Slotsgade til klimagade.

Det sker der i Østergade/Slotsgade

Som billedet øverst på siden viser, omdanner vi Østergade til klimagade ved at lukke alle de små riste i vejen. I stedet etablerer vi en lang rende, som følger gadens forløb. Vandet vil for enden af Østergade mod Østervold midlertidigt blive ledt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kommende kanal på Østervold og ned til et fremtidigt regnvandsbassin for enden af Østervold. I Slotsgade vil der blive etableret regnvandsbede i kasser. Deres formål er at lede vandet ned mod Østervold. Ligeledes vil Slotsgade blive brolagt for at forme vejbanen mod Østervold.

Kontaktoplysning på entreprenør

Er endnu ikke offentliggjort.

Seneste nyt

19.10.2020 De tiltænkte træer ved regnvandsbedene på Slotgade forventer vi kommer i jorden i november måned.

29.04.2020 Frosten har været lidt hård, hvorfor det tog lidt tid førend vi kunne asfaltere. Næste step bliver molokker og de grønne bede. Vi forventer at være færdige i maj/juni.

03.03.2020 Vi er i fuld gang med at anlægge en drænbetonplade i vejarealet, hvor Thorsgade og Slotsgade mødes. Betonpladen skal forstærke Slotsgade og sikre, at chausséstenene, som anlægges øverst, ikke skrider og køres skæve/løse af den til tider tunge trafik. Derudover vil vandrenden langs Østergade blive støbt i beton.

Fra torsdag den 5. marts vil alle betonelementer i Østergade og Slotsgade påbegynde deres hærdetid. Vi håber, at vejret vil være mildt, så hærdetiden holdes nede. Vi anlægger vintertæppe og logger temperaturen, så vi kan følge udviklingen. Vi forventer en hærdetid mellem 2-10 uger.

Kørsel ad Thorsgade vil være helt spærret af hensyn til den nylagte betonplade og chaussésten. Kørsel forbi anlægsarbejdet i Østergade/Slotsgade kan ske - men i så lav fart som muligt for at sikre en god og stabil vej fremadrettet.

Vi påbegynder forventeligt arbejdet med anlægge regnvandsbede, indkørsler og slidlag på de asfalterede vejstrækninger, når hærdetiden er overstået. I mellemtiden anvendes pladsen, hvor regnvandsbedene skal placeres som adgangsvej til Østergade.

18.11.2019 Vi er i gang med at foretage  fotoregistrering. I løbet af november 2019 vil Stokvad A/S foretage fotoregistrering af ejendomme i området. 

Tidsplan

Fra 18. november til slutningen af april 2020 (forlænget grundet nattefrost til maj/juni 2020)

Historik

Med tre udvalgte gader går Randers Kommune og Vandmiljø Randers nu i gang med det første projekt i Byen til Vandet, der skal tilpasse midtbyen til fremtidens større regnmængder. Med mindre ændringer vil Østergade sammen med Burschesgade og Provstegade demonstrere, hvordan regnvand fremover skal håndteres i Randers. Tankerne bag klimagaderne er at skabe rum for bynatur samtidig med, at vi forebygger oversvømmelse ved at lade regnen løbe på overfladen fx i render.