De oplysninger, du skal bruge for at tilmelde dig Betalingsservice, er:

  • PBS-nummer: 02725428
  • Debitorgruppe: 05490
  • Dit kundenummer

Dit kundenummer fremgår af det girokort, som følger med regningen, og som vi sender til dig to gange om året.

Sådan tilmelder du dig Betalingsservice 

Når du skal udfylde Kundenr. i tilmeldingsformularen, som du finder på denne side under 'Selvbetjening - Tilmeld dig betalingsservice', skal du have regningen med girokortet ved din side. På girokortet finder du Kunr. nederst til venstre. Alle tal skal indtastes - også hvis der er et par nuller foran.

Eksempel

Pbstilmelding

Billede der viser, hvor du finder Kunr (Kundenummer) på din regning

Når du er tilmeldt Betalingsservice

Når du er tilmeldt Betalingsservice, modtager du ikke længere regninger med posten fra Vandmiljø Randers. I god tid før betalingsfristen får du en udskrift fra Betalingsservice, hvor du kan se det beløb, der trækkes fra din konto og betales til Vandmiljø Randers.

Vær opmærksom på, at indtil betalingen fremgår af betalingsoversigten, skal dine regninger betales som hidtil.


Årsopgørelse

Årsopgørelsen udsendes sammen med din udskrift fra Betalingsservice som medsendt bilag. Denne indeholder en samlet oversigt over, hvor meget du har brugt og betalt i løbet af året.


Opsigelse

Ønsker du at opsige aftalen med Betalingsservice, skal du henvende dig i dit pengeinstitut. Husk dog at finde en alternativ betalingsform, så du undgår rykkere.