Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg

Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg

Lærerinstruks

Denne post handler om, hvad der sker på et renseanlæg.

Videoerne er dels fra vores eget renseanlæg Randers Centralrenseanlæg samt en video lavet af Vandetsvej.dk. Begge film forklarer spildevandets vej fra den enkelte bolig til renseanlægget, gennem anlægget og til det igen ledes ud i naturen.

Ud over filmene kan eleverne lægge et digitalt puslespil, der viser hele vandets vej.

Brugt vand kaldes spildevand

Hver gang du vasker op, skyller ud i toilettet eller tager et bad, laver du spildevand. Spildevand indeholder en masse stoffer, som ikke er gode at få ud i naturen. Derfor skal spildevandet renses. Det sker på et renseanlæg, men først skal spildevandet transporteres til renseanlægget. Det sker dybt nede i de kloakker, der løber under hele Randers Kommune.

 

Fra spildevand til å-vand

Spildevandet fra din bolig skal sammen med resten af spildevandet fra hele Randers Kommune til rensning på ét af vores 5 renseanlæg. Vi renser ikke kun spildevandet på én måde - nej hele 3 forskellige måder skal spildevandet renses.

Læs om de 3 meget forskellige rensemåder:

Mekanisk rensning

På renseanlægget bliver spildevandet renset på tre forskellige måder:

  • mekanisk
  • biologisk og
  • kemisk.

Mekanisk rensning består i, at spildevandet løber igennem en rist, som fjerner vatpinde, vådservietter eller andet affald, som er endt i toilettet. Bagefter kommer spildevandet igennem et sandfang, der sorterer jord og sand fra, før det ender i forklaringstankene, hvor for eksempel fedt fjernes.

Biologisk rensning

I den biologiske rensning bruger man milliarder af bakterier til at rense spildevandet. Bakterierne spiser det organiske stof (for eksempel afføring og madrester), og mens de vokser, danner de C02, som fordamper op i luften. Andre bakterier fjerner fosfor, ammonium og ammoniak fra for eksempel dit tis.

Kemisk rensning

Selvom bakterierne fjerner en del fosfor i den biologiske rensning, er der stadig for meget fosfor tilbage til, at vi kan lede vandet tilbage i naturen. Derfor fjerner vi mere fosfor ved at tilsætte kemikalier til spildevandet i den kemiske rensning.

Oplev spildevandets vej gennem et renseanlæg

Opgave

Du skal nu i enten gruppe eller alene samle puslespillet: Vandets Vej (link sender dig videre til siden puzzles.org).

Det er dette billede, som du skal forsøge at gengive.

Sådan Skal Puslespillet Ende Med At Se Ud Renseanlægget

Billede af løsningen på puslespillet Vandets Vej.

Det færdige puslespil vil vise, hvad der sker med vandet fra vi pumper det rene vand op på vandværket til det igen kommer ud i naturen.

Fakta

  • Der løber omkring 1.780 km kloakrør i jorden under Randers Kommune.
  • De gamle romere var de første, der byggede kloakker.
  • Hele Danmark fik kloakker i løbet af 1900-tallet.
  • Kloakkerne har haft enorm betydning for folkesundheden.