Til grundejerforeningen: Sådan klæder du grundejerne på til skybrud

Er du med i en grundejerforening, er du med til at varetage grundejernes interesser i forhold til kommunen i forhold til blandt andet vedligeholdelse af veje, ændringer i lokalplanen, fællesarealer og -anlæg. Hvad der dog ofte ikke er tænkt ind i foreningens dagsorden, men som absolut bør være ”grundejernes interesse”, er forberedelsen på fremtidens vejr og skybrud.

I de kommende år står vi over for klimaændringer, der blandt andet byder på mere og mere regn og flere skybrud. Skybrud som kan komme til at overbelaste vores kloakker og skabe oversvømmelser, hvis der ikke sikres mod det i bl.a. hus og haver. Her er særligt de lavtliggende områder i Randers midtby tæt på Gudenåen og Fjorden udsatte.

Læs mere om fremtidens vejr og skybrud på siden: Fremtidens klima og skybrud i Randers

Et af de punkter, din grundejerforening derfor bør have på agendaen, er: Hvordan kan vi hjælpe de øvrige grundejere med at tænke i løsninger, der sikrer deres bolig, grund og veje mod oversvømmelser?

 

Indtænk skybrud ved renoveringer og tilbyg

Vidste du, at et skybrud kan give 12.000 liter regnvand på en grund på 800 m2? Og hvis naboens vand også kommer ind på din grund, får du den pool, du altid har drømt om - men lidt anderledes, end du havde forestillet dig.

Som medlem af en grundejerforening kan du hjælpe med at sprede budskabet om klimasikring og skybrud til de øvrige grundejere. Og der, hvor grundejere særligt kan indtænke kommende skybrud, er, når de står og skal renovere eller lave en tilbygning til deres hus. 

Skal naboen fx have gravet ud til ny indkørsel, er det måske en god idé at tænke i overfladebelægninger, hvor vandet kan trænge igennem frem for asfalt eller fliser, hvor vandet løber på overfladen og fx render ud på vejen. Løsningen kan være så simpel som fliser med huller i (græsarmeringssten), grus eller bare græs.

Download vores PDF om permeabel (vandgennemtrængelig) belægning og etableringen heraf på vores side: Publikationer - Klimatilpasning.

Eller er det taget på huset, garagen eller skuret, der trænger til en udskiftning, kunne det være en idé at overveje et grønt tag. Find mere viden om grønne tage på fx Haveselskabet.dk (link åbner i et nyt vindue).

Det er, som navnet indikerer, et tag med planter, der kan tåle store mængder regnvand og samtidig udtørring ved tørre perioder. Ved at lade taget optage en del af vandet sparer man kloakken for at få det vand, der falder på taget, som kan give en potentiel oversvømmelse.

Jo flere forskellige løsninger, der laves for at sikre nedsivning af regnvand i jorden frem for i kloakken, desto mere vil ens grund være klar til de kommende skybrud.

Læs afsnittet 7 løsninger til at undgå oversvømmelser for mere inspiration.

 

Tjekliste til skybrudssikring

Hvis der inden længe er varslet skybrud, og grundejerne ikke kan nå at etablere nogle af de 7 løsninger, kan de stadig gøre sit for at sikre deres boliger mod oversvømmelser. Og de fleste er små tiltag, som kan have en stor betydning, når skybruddet er under optræk og vandmasserne presser på.

Nogle af de ting, de kan gøre for at undgå oversvømmelse er blandt andet:

  • Tjek om det omkringliggende terræn falder ind mod boligen, så vandet ledes derhen. Hvis det er tilfældet, kan de grave mindre ”kanaler”, der leder vandet væk fra boligen. Tip: Brug den overskydende jord fra dette til næste punkt.
  • Hav sandsække eller plastikposer med jord klar til at lægge ved de utætte steder ved huset, som kan stoppe vandet fra at trænge ind.
  • Tjek tagrender og nedløb om de er fri for blade og andet, så vandet frit kan løbe.
  • Køb en dykpumpe og vandslange hvis der skulle komme vand i kælderen, som så kan pumpes væk. Bemærk at den løsning kun er til regnvand og ikke kloakvand, som skal samles i spande og hældes i kloakken igen senere.
  • Luk ventilationshuller i ydervægge, som er placeret tæt ved terræn. Der kan f.eks. skrues krydsfinerplader over åbningerne.
  • Opbevar ejendele i kælderen minimum 40 cm fra gulvet, og gerne på en stålreol, så de ikke bliver beskadiget, hvis vandet trænger ind.
  • Begræns opstigende kloakvand med en højvandslukke til afløbet i kælderen. Alternativt kan en her-og-nu løsning være et stort stykke plast med sandsække ovenpå afløbet. Placer herefter en krydsfinerplade ovenpå sandsækkene og sæt en lægte i spænd mellem plade og loft. Skal vandet fra toilettet forhindres i at stige op, så er en her-og-nu løsning at putte en pose med stof i toilettet efterfulgt af samme løsning som før: sandsække, plade og lægte.

Hele tjeklisten til skybrudssikring finder du på siden: Publikationer - Klimatilpasning.

 

Book et besøg i REGNhytten, og bliv inspireret

REGNhytten er Vandmiljø Randers’ forsøgs- og formidlingscenter for anvendelse af regnvand. Et besøg i REGNhytten er ganske gratis for alle og kan vise dig og de øvrige grundejere forskellige løsninger, der kan etableres for at undgå oversvømmelser.

Læs mere om REGNhytten, og book et besøg på siden: REGNhytten.