Er du blevet tilsluttet vores kloaksystem, skal du aflæse din vandmåler. En opgave enten du som ejer eller din kloakmester skal foretage.

Vi skal have aflæsningen inden for 14 dage fra aflæsningstidspunkt.

Ejendoms- og ejeroplysninger
Måler og vandværksoplysninger
Kloakmester og indberetter