Provstegade Nedslag 1.0 1.0

Fra den 24. september 2019 og frem til den 25. oktober 2019 arbejder vi på at omdanne Provstegade til en klimagade.

Det sker der i Provstegade

Som billedet øverst viser, omdanner vi gaden til klimagade ved at lukke alle de små riste i vejen. I stedet bliver der etableret en lang rist, som følger gadens forløb. Vandet vil for enden af Provstegade mod Østervold midlertidigt bliver ledt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kommende kanal på Østervold og ned til et fremtidigt regnvandsbassin for enden af Østervold. Risten, vi anlægger i Provstegade, vil være magen til den, som findes på Jens Otto Kraghs Plads.

Trafikken forstyrres
Kørsel helt hen til ejendommen kan være begrænset i perioder. Har du særlige leverancer, hører vi det gerne, eller du kan kontakte de folk, der arbejder på pladsen. Man vil altid kunne gå forbi udgravningen. Arbejdsperioden er planlagt, så vi gerne skulle være færdig, inden Black Friday og den vilde julehandel går i gang.

Seneste nyt

24.09.2019 Før vi går i gang, vil vi i løbet af september måned få Stokvad A/S til at foretage fotoregistrering af ejendommene i området. Læs lidt mere om, hvorfor vi  fotoregistrerer i vores publikation omkring Separatkloakering på siden Publikationer og nyheder samt i Byggelovens §12 på retsinformation.dk (linket åbner i et nyt vindue).

Historik

Med tre udvalgte gader går Randers Kommune og Vandmiljø Randers nu i gang med det første projekt i Byen til Vandet, der skal tilpasse midtbyen til fremtidens større regnmængder. Med mindre ændringer vil Østergade sammen med Burschesgade og Provstegade demonstrere, hvordan regnvand fremover skal håndteres i Randers. Tankerne bag klimagaderne er at skabe rum for bynatur samtidig med, at vi forebygger oversvømmelse ved at lade regnen løbe på overfladen fx i render.