Meld flytning eller ejerskifte

Du kan som udlejer eller tidligere ejer undgå at betale for et forbrug, der ikke er dit, ved at aflæse målerne den dag boligen fraflyttes.

Flytning

Udfyld felterne og modtag en flytteopgørelse inden for en måned

Som udlejer og tidligere ejer hæfter du for alt forbrug, indtil du har modtaget en endelig flytteopgørelse. For at vi kan lave en flytteopgørelse, skal vi have modtaget en aflæsning af vandmåler(e) og oplysninger om, hvem den nye ejer eller lejer er. Vi skal have modtaget oplysningerne senest 14 dage fra aflæsningsdatoen.

Vær opmærksom på, at flyttemeddelelsen vil gå i stå ved misligholdelse af allerede indgåede administrationsaftaler. Pr. august 2023 er det ikke længere muligt at indgå nye administrationsaftaler vedrørende udlejning.

Udfyld nedenstående felter, og du vil modtage en flytteopgørelse i løbet af en måned. Vi anbefaler, at du inden udfyldelse læser, hvordan vi behandler dine persondata på vores side: Persondatapolitik

Flyttemeddelelse til forbrugsopgørelsen

Der kan kun laves en flytteopgørelse hvis....

Når det gælder udlejning, skal vi have indgået en administrationsaftale, før vi kan lave en flytteopgørelse. Du finder blanket til aftalen under Selvbetjening - Administrationsaftale.


Andet der skal huskes i forbindelse med en flytning

I forbindelse med en flytning, enten ved salg af en ejendom eller et skifte i lejere, så er der rigtig meget, som skal huskes. Husk også at:

  • melde flytning til dit teleselskab, så du ikke længere får SMS om driftsproblemer på din tidligere adresse, men i stedet på din nye adresse.