IMG 6060

REGNhytten med et blomstrende regnvandsbed

Lærerinstruks

På denne side, skal eleverne kigge på, hvordan man kan håndtere den ekstra regn, der vil falde i fremtiden som følge af klimaforandringerne.

Eleverne ser gennem videos eksempler på regnvandsløsninger – det der hedder Lokal Afledning af Regnvand eller LAR i daglig tale.

"Opgaven: Vælg, hvor skolens nye regnvandsbed skal være" stiller eleverne med en udfordring. De skal finde et område på skolen, hvor der kunne placeres et regnvandsbed. Eleverne har brug for papir og blyant (eventuelt farveblyanter).

Mere sol og mere regn

Jordens klima er ved at forandre sig. Det er der ikke noget nyt i, for du har sikkert hørt om de forhistoriske istider. Det nye er, at de klimaforandringer, vi ser nu, er resultatet af vores måde at leve og bruge klodens ressourcer på. I Danmark betyder klimaforandringerne fx, at vi får varmere vejr og mere kraftig regn.

Fakta om det danske klima

 • Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er steget med ca. 100 mm, siden man begyndte at måle i 1874.
 • Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark
  steget med omkring 1,5 ˚C.

Kilde: DMI

Se film om Vandets kredsløb

Vi skal gøre os klar til mere vand

Når det regner meget, kan kloakkerne blive fyldt, og så kan både spildevand og regnvand oversvømme for eksempel kældre, veje eller haver. Derfor skal vi allerede nu tænke på, hvordan vi forbereder os på mere regn i fremtiden. Bor du i hus, kan du og din familie selv hjælpe med til, at vores kloakker ikke løber over ved at arbejde med lokal afledning af regnvand (LAR).

 

Lokal afledning af regnvand (LAR)

LAR betyder, at I selv tager jer af jeres regnvand i stedet for at lade det løbe i kloakken. Regnvandet kan bruges i huset til toiletskyl og tøjvask eller til at vande haven med. I kan også lade regnvandet sive ned i jorden, så er I også med til at sikre, at der dannes nyt grundvand.

Se filmen om LAR-løsningen: Et regnbed

LAR er også:

 • fliser og asfalt, som vandet kan sive igennem
 • grønne tage
 • faskiner
 • regnvandsbassiner.

Opgaven: Vælg, hvor skolens nye regnvandsbed skal være

Nu har du lært mere om regnvandsbede.

 • Gå nu en tur på din/jeres skole, og find et godt sted til et regnvandsbed.
 • Du/gruppen skal se efter et sted, hvor regnvand i et tagnedløb kan løbe ud i et regnvandsbed i stedet for i kloakken.
 • Tegn en tegning, der viser hvor regnvandsbedet skal være, og hvordan regnvandet kommer fra taget og hen i regnvandsbedet.

Det skal du/gruppen bruge:

 • Tegnepapir
 • Blyant eller farveblyanter.