Bruserhoved Vand

Under COVID-19 pandemien har skoler, institutioner, arbejdspladser, mange hoteller og andre bygninger i en periode været lukket eller haft nedsat aktivitet. Vandforbruget har i perioden derfor været nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af legionella, andre bakterier og biofilm i vandsystemerne. For vandhaner, som står ubrugt hen i længere tid ad gangen, anbefales en god skylning inden vandet drikkes.  

Det er vigtigt, at ejere og administratorer er opmærksomme på at sikre vandkvaliteten, når bygningerne genåbnes. Det gælder simpelthen om, at vandsystemerne i bygninger tømmes for gammelt, stillestående vand.

Eksempelvis opformeres legionella-bakterier ved 20-50 grader i stillestående vand, specielt i varmtvandssystemet, og kan give alvorlig lungebetændelse. Det er umiddelbart ikke nødvendigt at teste for bakterien, med mindre der er begrundet mistanke om, at der er et særligt problem i en bygnings vandsystem.

Det er i reglen relativt let at gardere sig mod bakterien. Man lader simpelthen vandet løbe, indtil rørene er skyllet igennem. Hvor længe vandet skal løbe, afhænger af systemets størrelse. Det er i øvrigt også en god idé at skylle vandinstallationen igennem, hvis man har været væk i mere end tre dage. Det sker ved at lade vandhanen løbe, indtil vandtemperaturen er konstant. Det gælder både det kolde drikkevand og det varme vand i brusebadet. Er der på arbejdspladserne baderum med brusere, som også har stået stille længe, så anbefaler vi også at skylle disse installationer igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid, bør bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af fx legionella.

Mens danskerne under corona-krisen har været sendt hjem fra arbejde, har vandselskaberne konstant håndteret vandet til alle. Det er afgørende for et højt niveau af hygiejne, at danskerne har adgang til rent drikkevand til blandt andet at vaske hænder i.

Ud over nedlukning, som vi har set det i forbindelse med corona-krisen, så er årsagen til forekomst af legionella, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er for lav. 

Anbefalede forholdsregler for at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholdere og vandledninger

 • Vandet skal minimum være 60 grader i varmtvandsbeholderen
 • Vandet skal minimum være 55 grader ved fjerneste tapsted
 • Vandets skal være minimum 50 grader retur fra cirkulation til varmtvandsbeholder
 • Sørg for udslamning af store varmtvandsbeholdere og gennemskylning af cirkulationsledningen mindst én gang ugentligt
 • Fjern blinde rørledninger og tapsteder, der ikke bliver brugt regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe, og bakterierne kan leve ved en gunstig temperatur
 • Hold det kolde vand så koldt som muligt
 • Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt.

Er du i tvivl om, hvordan du skal sikre dig mod legionella-bakterier i vandsystemet, kan du følge vejledning fra henholdsvis Teknologisk Institut og Rørcentret (begge sider åbner i et nyt vindue).


Udskylning af vandinstallationer ved genåbning af institutioner mv.

 • Vandinstallationen i bygninger, der ikke har været i brug, skal skylles godt igennem inden genåbning
 • Vandet har stået stille længe, og det kan give anledning til problemer med drikkevandskvaliteten. Det anbefales derfor, at installationen skylles igennem, indtil konstant(kølig) temperatur - dette gøres bedst ved at åbne alle vandhaner, der bruges til drikkevand, og lade vandet løbe, indtil temperaturen er konstant
 • Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe anbefales også, at lade disse installationer skylle igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales, at bruseslangen tømmes for vand, dette for at forhindre opblomstring af fx legionella.
 • Bruseslangen tømmes for vand ved at afmontere den ved blandingsbatteriet.