Job

Hos Vandmiljø Randers får du lov til at bruge dine kompetencer, og fokusere på det, som du synes er interessant. Om du er specialist eller generalist er ikke så vigtigt, det vigtigste er din passion for dit fag.

Vandmiljø Randers Job

Sammen skaber vi hver dag et bedre Randers

I Vandmiljø Randers skaber vi resultater i krydsfeltet, hvor forretning og samfundsansvar går op i en højere enhed. Vi er stærkt bemandet med erfarne projektledere, dygtige håndværkere og fagspecifikke eksperter, der sikrer en stabil drift, og samtidig baner vejen for fremtidens løsninger inden for spildevand, drikkevand og klimatilpasning i kommunen.

Over de næste mange år vil en stor del af vores ressourcer gå til vores deltagelse i det store projekt Flodbyen Randers. Vandmiljø Randers er både involveret i planlægningen, men i særdeleshed også i udførelsen af mange delprojekter, der tilsammen skaber en ny, attraktiv bydel, som samtidig fungerer som klimasikring for vores gamle, lavtliggende middelalderby.

Da projekterne omkring Flodbyen er mange og varierede, skal vi have mange kompetencer i spil for at nå i mål. Hvis du mener, du har relevante kompetencer inden for klimasikring, spildevand, projektledelse, eller lignende, så hører vi gerne fra dig.

Du kan altid søge uopfordret

Du kan til enhver tid søge uopfordret job, lære-, elev- eller praktikplads via:

Ansøg uopfordret om job (linket fører dig ind i vores rekrutteringsportal og åbner i et nyt vindue)
Ansøg uopfordret om lære- eller elevplads (EUD) (linket fører dig ind i vores rekrutteringsportal og åbner i et nyt vindue)
Ansøg uopfordret om praktikplads (videregående uddannelser) (linket fører dig ind i vores rekrutteringsportal og åbner i et nyt vindue)

 

Ledige stillinger

Vi har pt. ingen ledige stillinger

Vi kan lide vores arbejde og hinanden

I Vandmiljø Randers ansætter vi mennesker, som vi tror kan have det godt og gøre det godt i vores virksomhed – de to ting hænger uløseligt sammen. Vi er en arbejdsplads, hvor vi arbejder hårdt, mens vi har det sjovt. Med andre ord, vi kan li’ at gå på arbejde, og vi holder af hinanden. Når vi lykkes med vores mål, er det på grund af vores medarbejderes unikke kompetencer og ikke mindst deres engagement og passion for deres fag. Vi sparrer med hinanden, og trækker på hinandens kompetencer på tværs af organisationen for at opnå de bedste resultater.

For Vandmiljø Randers er det vigtigt, at medarbejderne har balance mellem arbejde og familieliv. Vi følger den offentlige overenskomst, med alt hvad dertil hører, som fx seniordage, barnets 1. og 2. sygedag, og omsorgsdage. Desuden giver vi mulighed for flextid og hjemmearbejde.

Mød vores medarbejdere

Projektleder, Klimatilpasning & -udvikling - Lisa Melgaard - Vandmiljø Randers

At være en del af en større vision, som på sigt skal klimasikre Randers, er vildt spændende. Jeg har stort råderum med frihed til at træffe beslutninger og til at præge min hverdag. Det sætter jeg stor pris på.
Serveradministrator/IT-supporter - Michael Kristensen - Vandmiljø Randers

Det hører med til jobbet, at der kan komme en hektisk stemning, når it-systemer fejler. Med de rigtige styringer, processer og systemer og vores høje krav til it-løsninger sover jeg roligt om natten, da det giver en tryghed og faglig stolthed, når tingene fungerer optimalt.

Vi er åbne og uformelle

I Vandmiljø Randers rekrutterer vi vores medarbejdere ud fra langt flere kriterier end de faglige. Vi ser på det hele menneske, og med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger stiller vi kompetenceudvikling og uddannelse til rådighed. Er der behov for særlige hensyn, sørger vi for, at rammerne bliver sat i dialog med den enkelte.  

Ved os bliver du en del af en åben, uformel og uhøjtidelig kultur med en ligeværdig dialog, på tværs af stillingsbetegnelser og fagområder. Du vil få stor frihed og indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde, og når jobbets rammer er aftalt, er det op til dig at udfordre dem med din energi og dit initiativ.

Fællesskab og sociale arrangementer

Selvom vi i hverdagen er fordelt på forskellige lokaliteter, så er fællesskabsfølelsen blandt medarbejderne stor. Den aktive personaleforening afholder 3 store arrangementer om året; en sommerudflugt med både fagligt og socialt indhold, den årlige julefrokost, og den årlige generalforsamling. Derudover er vi gode til at arrangere mindre events i hverdagen, fx guidede gåture i området, hvor dygtige medarbejdere fremviser og fortæller om deres projekter, fællestur til foredrag, strikke-/spillecafé efter arbejde, og meget andet. Vi støtter også op om kampagnerne ”Tæl skridt” og ”Vi cykler på arbejde”, hvor vi konkurrerer både indbyrdes og som hold.

Læs også om, hvem vi er i Vi er Vandmiljø Randers og om vores strategi og ledelse.