Priser på drikkevand 2023

Vi udsender 2 gange om året regning på drikkevand til betaling marts og september. Alle priser er oplyst i kr.

Driftsbidrag og vandafgift

Fast årlig bidrag pr. ejendom/boligenhed
457,03 ekskl. moms
571,29 inkl. moms

Vandbidrag pr. m3 ekskl. afgifter
5,99 ekskl. moms
7,49 inkl. moms

Grundvandsbeskyttelse lokalt i Randers Kommune ekskl. afgifter
0,50 ekskl. moms
0,62 inkl. moms

Samlet vandbidrag pr. m3 ekskl. afgifter
6,49 ekskl. moms
8,11 inkl. moms

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)
6,37 ekskl. moms
7,96 inkl. moms

Pris for drikkevand pr. m3 er i alt
12,86 ekskl. moms 
16,07 inkl. moms 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag (by- og landzone)
6.232,34 ekskl. moms
7.790,42 inkl. moms

Forsyningsledningsbidrag - byområde
9.348,50 ekskl. moms
11.685,63 inkl. moms

Forsyningsledningsbidrag - landområde
40.510,19 ekskl. moms
50.637,73 inkl. moms

Stikledningsbidrag inkl. vandmåler pr. stk.
40 mm stikledning
5.193,61 ekskl. moms
6.492,02 inkl. moms
50 mm stikledning
6.232,34 ekskl. moms
7.790,42 inkl. moms
63 mm stikledning
7.790,42 ekskl. moms
9.738,03 inkl. moms
75 mm stikledning
9.348,50 ekskl. moms
11.685,63 inkl. moms
90 mm stikledning
12.464,67 ekskl. moms
15.580,84 inkl. moms

 

Gebyrer

Gebyr på papirfaktura
40,72 ekskl. moms
50,90 inkl. moms

Gebyr ved Betalingsservice
7,48 ekskl. moms
9,35 inkl. moms

Betalingsaftale pr. aftale (momsfrit)
100,00 kr.

Ændring af årsopgørelse pga. manglende målerindberetning
103,87 ekskl. moms
129,84 inkl. moms

Flytteafregning
103,87 ekskl. moms
129,84 inkl. moms

Rykkergebyr pr. gang fx pga. manglende selvaflæsning af måler (momsfrit)
100,00 kr.

Rykkergebyr på manglende indbetaling (momsfrit)
100,00 kr.

Aflæsning af vandmåler pr. gang (pga. manglende indberetning af vandforbrug 2 år på hinanden følgende år)
259,68 ekskl. moms
324,60 inkl. moms

Ejendoms-/fakturaoplysninger til ejendomsmæglere
103,87 ekskl. moms
129,84 inkl. moms

Gebyr ved lukkevarsel (momsfrit)
100,00 kr.

Lukkegebyr/lukkebesøg (momsfrit)
519,36 kr.

Genåbningsgebyr indenfor normal arbejdstid
519,36 ekskl. moms
649,20 inkl. moms

Genåbningsgebyr efter normal arbejdstid
1.246,47 ekskl. moms
1.558,08 inkl. moms

Fogedgebyr (momsfrit)
750,00 kr.

Administration og låsesmed ved fogedsag (momsfrit)
934,85 kr.

Renter følger Nationalbankens udlånsrente +8%.