Driftsbidrag og vandafgift

Fast årlig bidrag pr. ejendom/boligenhed

455,53 ekskl. moms
569,42 inkl. moms

Vandbidrag pr. m3 ekskl. afgifter

6,38 ekskl. moms
7,98 inkl. moms


Grundvandsbeskyttelse lokalt i Randers Kommune ekskl. afgifter

0,50 ekskl. moms
0,63 inkl. moms


Samlet vandbidrag pr. m3 ekskl. afgifter

6,88 ekskl. moms
8,60 inkl. moms


Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

6,37 ekskl. moms (fra 01.01.2021-31.01.2021 var prisen 6,18 ekskl. moms)
7,96 inkl. moms (fra 01.01.2021-31.01.2021 var prisen 7,73 inkl. moms)


Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse pr. m3 (drikkevandsafgift)

0,00 ekskl. moms
0,00 inkl. moms


Pris for drikkevand pr. m3 er i alt

13,25 ekskl. moms (fra 01.01.2021-31.01.2021 var prisen 13,06 ekskl. moms)
16,56 inkl. moms (fra 01.01.2021-31.01.2021 var prisen 16,33 inkl. moms)


Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag (by- og landzone)

6.211,84 ekskl. moms
7.764,80 inkl. moms


Forsyningsledningsbidrag - byområde

9.317,76 ekskl. moms
11.647,20 inkl. moms


Forsyningsledningsbidrag - landområde

40.376,94 ekskl. moms
50.471,18 inkl. moms


Stikledningsbidrag inkl. vandmåler pr. stk.

40 mm stikledning
5.176,53 ekskl. moms
6.470,66 inkl. moms
50 mm stikledning
6.211,84 ekskl. moms
7.764,80 inkl. moms
63 mm stikledning
7.764,80 ekskl. moms
9.706,00 inkl. moms
75 mm stikledning
9.317,76 ekskl. moms
11.647,20 inkl. moms
90 mm stikledning
12.423,68 ekskl. moms
15.529,59 inkl. moms


Gebyrer

Gebyr på papirfaktura

40,58 ekskl. moms
50,73 inkl. moms


Gebyr ved Betalingsservice

7,45 ekskl. moms
9,32 inkl. moms


Betalingsaftale pr. aftale (momsfrit)

100,00 kr.


Ændring af årsopgørelse pga. manglende målerindberetning

103,53 ekskl. moms
129,41 inkl. moms


Flytteafregning

103,53 ekskl. moms
129,41 inkl. moms


Rykkergebyr pr. gang fx pga. manglende selvaflæsning af måler (momsfrit)

100,00 kr.


Rykkergebyr på manglende indbetaling (momsfrit)

100,00 kr.


Aflæsning af vandmåler pr. gang (pga. manglende indberetning af vandforbrug 2 år på hinanden følgende år)

258,83 ekskl. moms
323,53 inkl. moms


Ejendoms-/fakturaoplysninger til ejendomsmæglere

103,53 ekskl. moms
129,41 inkl. moms


Gebyr ved lukkevarsel (momsfrit)

100,00 kr.


Lukkegebyr/lukkebesøg (momsfrit)

517,65 kr.


Genåbningsgebyr indenfor normal arbejdstid

517,65 ekskl. moms
647,07 inkl. moms


Genåbningsgebyr efter normal arbejdstid

1.242,37 ekskl. moms
1.552,96 inkl. moms


Fogedgebyr (momsfrit)

724,71 kr.


Administration og låsesmed ved fogedsag (momsfrit)

931,78 kr.


Renter følger Nationalbankens udlånsrente +8%.