1. Forside
  2. Om os

Om os

Vandmiljø Randers A/S er etableret den 1. januar 2009.

Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige spildevandsforsyning og vandforsyning i Randers Kommune. Vandmiljø Randers A/S er 100% ejet af Randers Kommune.

Spildevandsforsyningen

Spildevandsforsyningen behandler årligt ca. 10 mio. m3. Herudover afleder vi regnvand og vejvand. Det sker gennem et fælles kloaksystem eller separatkloaksystem. Vandmiljø Randers vedligeholder i fællessystemet xx km fælles kloakledninger samt xx km fælles trykledninger. For separatkloaksystemet vedligeholder Vandmiljø Randers  xx km regnvandsledninger, 283 km spildevandsledninger og 58 km trykledninger. Derudover drifter og vedligeholder Vandmiljø Randers også xx værker, xx udløb, xx større pumpestationer, xx minipumpestationer, xx regnvandsbassiner, xx sparebassiner og i alt 4 renseanlæg i hele Randers kommune.

Vandforsyningen

Vandforsyningen producerer årligt ca. x mio. m3 drikkevand, der leveres til godt 2000 kunder gennem xx km hovedledninger og x bygværker. Produktionen sker på fire vandværker, og drikkevand leveres til Fårup, Stevnstrup, Helstrup, xx og til forsyningsområderne Dyrby, Læsten, xxx. 

 

 

 

Sidst opdateret 14-02-2017