Spildevandsledninger Strømpefores I Neder Hornbæk

Oversigtskort der viser spildevandsledningers placering i en del af Neder Hornbæk.

Spildevandsledningerne langs Hornbæk Engvej og Vestvej er nedslidte og utætte. Det betyder, at der trænger grundvand ind i spildevandsledningerne, og det belaster vores pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud af afløbssystemet, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi strømpeforer i uge 45 og 47 – november 2021

Spildevandsledninger og stikledninger bliver ved vores arbejde tætnet. Tætningen sker ved, at vi anlægger en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningerne, skal ledningerne spules grundigt rene. Det sørger Per Aarsleff for, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken. Det er vigtigt, at du som grundejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i boligens eller virksomhedens afløbsinstallationer.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted. Der vil komme mindre arbejder med brønde og stikledninger også efter den angivne arbejdstid.

Ved strømpeforing kan der komme en kemisk lugt. Lugten er uskadelig; men bestemt ikke rar, og den vil kunne lugtes både under og lige efter strømpeforingen. Hvis lugten kommer fra dine egne afløbsinstallationer, kan det være tegn på utætheder, eller at din vandlås er udtørret, og derfor ikke fungerer. Vi opfordrer dig til at lufte godt ud, hvis der kommer kemisk lugt fra afløbet, og at få tjekket tætheden af dit private afløbssystem af en autoriseret kloak- mester.

 

Trafik og adgang til bolig og virksomhed

Arbejdet bliver planlagt, så der er mulighed for at passere forbi arbejdsstedet. Der kan dog forekomme midlertidig og lokal hindring af trafikken.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledninger og gjort dem tætte. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at de gamle, utætte spildevandsledninger utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Seneste nyt for strømpeforing i Neder Hornbæk

30.11.2021 Vi er færdige med foring af hovedledningerne som planlagt, og nu mangler der så kun at blive kørt TV i ledningerne samt enkelte mindre arbejder.

Læs også om vores arbejde med at adskille regnvand og spildevand i Neder Hornbæk på vores side: Separatkloakering af Neder Hornbæk.