Spildevandsledningen i Åvej og Åvænget er utæt. Det betyder, at der trænger grundvand ind i spildevandsledningen, og det belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig løber der spildevand ud af afløbssystemet, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi strømpeforer fra den 21. juni til omkring 12. juli (uge 26-27). Stikledninger fores i uge 31.

Seneste nyt

05.07.2021 Vi har strømpeforet hovedkloakledninger i uge 26. Vi holder pause indtil uge 31, hvor vi fortsætter med strømpeforing af stikledninger, arbejde med brønde m.v.

Spildevandsledningen og stikledninger i vejene bliver tætnet ved, at vi anlægger en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore en ledning, skal ledningen spules grundigt ren. Det sørger Per Aarsleff for, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken, og det er vigtigt, at du som grundejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i boligens eller virksomhedens afløbsinstallationer.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted. Der vil komme mindre arbejder med brønde og stikledninger også efter den angivne arbejdstid.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.