Spildevandsledningerne i Slåenvej, Mirabellevej og Jomfruløkken er utætte. Det betyder, at der trænger grundvand ind i spildevandsledningerne, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig trænger der spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi strømpeforer fra den 26. april til omkring 1. juli

Seneste nyt

05.07.2021 Vi er færdige med at strømpefore hovedkloakken samt stikledninger. Vi mangler lidt mindre arbejder som fx brønde mv.

Spildevandsledningerne bliver derfor tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Det sørger Per Aarsleff for, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.