Strømpeforing Ved Vourpkærparken

Billede af de berørte veje

Spildevandsledningen i Skovlund, Myntekæret og Fjordvang er slidt og utæt. Det betyder, at der trænger grundvand ind i spildevandsledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

Vi strømpeforer fra uge 36 til 39 (september 2022) - måske længere.

Spildevandsledningen bliver derfor tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Det sørger firmaet Aarsleff for at gøre i uge 34 fra den 22. august, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken. Det er vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i bad og bryggers.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted. Det er i forbindelse med arbejdet nødvendigt at afspærre kørende trafik til Chilikæret og Myntekæret i kortere perioder i løbet af en arbejdsdag. Entreprenøren vil informere de berørte grundejere forud.

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontakt til entreprenøren

Til at spule og strømpefore ledninger har vi Aarsleff:

Aarsleff A/S
Kenneth F. Hedegaard
Tlf.nr.: 4044 2409

eller

Aarsleff A/S
Morten Schaal
Tlf.nr.: 4044 2481

Seneste nyt

14.12.2022 Entreprenørfirmaet, Aarsleff, har meddelt os, at de er færdige i området. Opgaven er dermed afsluttet.

26.10.2022 Der er fortsat lidt arbejde i gang, og vi informerer her på hjemmesiden, når vi er endelig færdig.

12.10.2022 Vores arbejde med at strømpefore trækker ud. Aarsleff er stadig i gang i området, og de forventer at blive færdige med brøndene i løbet af uge 42 – hvis alt går vel. 

12.08.2022 Vi har i dag udsendt information om strømpeforingsarbejdet til alle berørte grundejere.

Efterfølgende vil entreprenøren informere som arbejdet ved uddeling af sedler i postkassen. Dette sker som arbejdet skrider frem, eller når der er behov for midlertidig lukning af vejen ved Chilikæret og Myntekæret.