Strømpeforing Ved Mælkevejen

Billede: Område for strømpeforing i Vorup

Spildevandsledningen på dele af Mælkevejen og Kærgade, samt Kærlunds Allé, Himmerlandsvej og Rougsøvej er utæt. Det betyder, at der trænger grundvand og regnvand ind i spildevandsledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi planlægger at strømpefore i uge 11-13

Vi klargør ledningerne i uge 11 og strømpeforer i uge 12. I uge 13 bliver stikledningerne foret. 

Spildevandsledningen bliver derfor tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum. Der er dog begrænset plads på vejene, så det er vigtigt, at biler bliver parkeret efter entreprenørens anvisninger.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Det sørger firmaet Aarsleff og deres underentreprenør for, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken, og det er vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i bad og bryggers. 

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontakt til entreprenør

Strømpeforingen udføres af:

Strømpeforing Aarsleff
Entrepriseleder Morten Schaal
Telefon: 4044 2481

Seneste nyt

Arbejdet er afsluttet.

10.05.2022 Vi mangler lige et par mindre arbejder med brønde og en afsluttende TV-inspektion af kloaksystemet - herefter er opgaven med at strømpefore kloakken i en del af Vorup.

01.04.2022 Vi forventer at holde tidsplanen, hvilket betyder, at vi er færdige med at fore ledningerne i denne uge 13.

Der bliver kørt TV på ledningerne i næste uge 14, og brøndene bliver renoveret i uge 16. Disse arbejder giver ikke gener for dig som husejer udover de arbejdsbiler, der kommer på vejen.