Spildevandsledningerne i en del af Dronningborg er utætte. Det betyder, at der trænger grundvand ind i spildevandsledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig trænger der spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

De berørte veje

Vi skal renovere kloakledninger udfor ejendommene:

  • Østre Boulevard 22 -29
  • Fjordvej 15 – 29
  • Eskærvej 3, 5 og 6
  • Nyholmsvej 1B - 20
  • Tjærbyvej 90

Vi har planlagt at strømpefore i ugerne 51 i år til 04 i 2021

Spildevandsledningen bliver derfor tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Entreprenøren Aarsleff vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for ikke at opleve gener ved spuling af kloakken.

Arbejdet vil foregå ad flere gange, idet entreprenøren først strømpeforer hovedledninger og derefter stikledninger og brønde.

Ved strømpeforing kan der komme en kemisk lugt. Lugten er uskadelig; men bestemt ikke rar, og den vil kunne lugtes både under og lige efter strømpeforingen. Hvis lugten kommer fra dine egne afløbsinstallationer, kan det være tegn på utætheder, eller at din vandlås er udtørret, og derfor ikke fungerer. Vi opfordrer dig til at lufte godt ud, hvis der kommer kemisk lugt fra afløbet, og at få tjekket tætheden af dit private afløbssystem af en autoriseret kloak- mester.

 

Trafik og adgang til bolig og virksomhed

Arbejdet bliver planlagt, så der er mulighed for at passere forbi arbejdsstedet. Der kan dog forekomme midlertidig og lokal hindring af trafikken.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.