Strømpeforing Stålvej Og Tinvej Randers SV Web

Område i Paderup, hvor Vandmiljø Randers strømpefore spildevandsledning

Spildevandsledningen i en del af Stålvej og Tinvej er utæt. Det betyder, at der trænger grundvand og regnvand ind i spildevandsledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi planlægger at strømpefore fra den 21. april til slut maj

Spildevandsledningen bliver i ugerne tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Det sørger firmaet Aarsleff for, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken, og det er vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i bad og bryggers.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørens kontaktpersoner er:

Aarsleff A/S
Hjalmar Grening Bjerg
T: 5156 8505

og

Morten Schaal
T: 4044 2481

 

Seneste nyt

03.06.2022 Vi mangler kun at køre brøndrapporter, hvilket sker den 9. juni.

08.04.2022 Vi har i dag meddelt berørte boligejere om vores kommende arbejde med at forbedre kloakken i Stålvej og Tinvej.