Strømpeforing Klostervej Og Østre Boulevard Dronningborg 2022

Kloakken i Klostervej og Østre Boulevard skal renoveres

Spildevandsledningen på strækningerne er slidte og utætte. Det betyder, at der trænger grundvand ind i ledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi strømpeforer uge 45–50 med ca. start den 7. november 2022

Spildevandsledningen bliver tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Det sørger firmaet Aarsleff for at gøre i uge 44 fra den 31. oktober, og de vil forinden orientere dig med en seddel i postkassen. Sedlen forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken. Det er vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i bad og bryggers.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted i perioden. Tidsplanen er afhængig af de særlige forhold, vi kan støde på undervejs.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontakt til entreprenør

Entreprenøren der vil stå for at spule og strømpefore ledningerne er:

Aarsleff A/S
Morten Schaal
Telefon: 4044 2481

 

Seneste nyt

24.10.2022 Der er sendt informationsbrev ud til alle berørte boligejere.