Strømpeforing I Fårup

Spildevandsledningerne i Storegade, Hobrovej og Grønnevang i Fårup er slidte og utætte. Det betyder, at der trænger grundvand ind i ledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi strømpeforer fra uge 4 i 2023

Spildevandsledningen bliver derfor tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning (strømpeforing), hvilket minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum. Arbejdet forventes først afsluttet i april 2023.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren. Det sørger firmaet Aarsleff for at gøre fra uge 4 den 23. januar og frem til slutningen af april, og de vil forinden orientere dig med en SMS eller en besked i e-Boks. Beskeden forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken. Det er vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i bad og bryggers.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres af flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted i perioden. Tidsplanen er afhængig af de særlige forhold, vi kan støde på undervejs.

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har valgt, at entreprenøren, der skal spule og strømpefore udvalgte veje i Vorup, er:

Aarsleff A/S
Morten Schaal
Telefon: 4044 2481

Tidsplan

Uge 4: Klargøring og TV-inspektion af kloakledningerne

Uge 12: Strømpeforing af hovedledninger

Uge 13: Strømpeforing af stikledninger

Uge 14: Strømpeforing af stikledninger

Når vi er færdige med strømpeforing af stikledninger, kører vi TV-inspektion af ledninger og brønde for at sikre, at alt er i orden.

Seneste nyt

20.01.2023 Som en service har vi sendt information til kunderne i det berørte område om projektet. Der er sendt besked i e-Boks til de kunder, der i e-Boks har givet samtykke til at dele adressen. Til de øvrige kunder er der sendt SMS, hvor vi har mobilnummer på adressen. Det betyder, at der vil være nogle kunder, der ikke har fået direkte information om projektet.