Gravearbejde Vorup 1200X700

Separatkloakering i et boligområde

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning.

Separatkloakeringen vil foregå fra midten af marts (uge 11) til november 2021.

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Det er entreprenørfirmaet Brdr. Møller, der graver for os.

Kontaktperson ved Brdr. Møller er:

Steen Nielsen, Formand
Tlf.nr.: 2220 1452

Seneste nyt

05.07.2021 Kloakarbejdet lukker ned i ferien (uge 29-30-31). Vi når desværre ikke at komme asfalt på, men vi tjekker løbende for huller i belægningen/gruset.

I uge 32 laver entreprenøren stik til børnehaven på Nørresundbyvej og alle stik på Bøsbrovej, derefter kommer der asfalt på de sidste steder.

19.05.2021 Vi graver i den kommende periode i Løgstørvej. Det er strækningen mellem Bøsbrovej og Nørresundbyvej.

12.05.2021 Vi har fået grønt lys fra Randers Kommune til torsdag den 13. maj og fredag den 14. maj at grave på tværs ad Bøsbrovej. Det betyder, at krydset lukkes fuldstændigt for trafik. Trafikken ledes via omkørsler uden om arbejdet. Krydset skal lukkes helt, da vi skal krydse krydset med ledninger. Vi benytter helligdagen og dagen efter til at få arbejdet lavet. Vi beklager de evt. gener.

03.05.2021 Vi har fået alle godkendelser i hus og må nu ændre på de trafikale forhold på Bøsbrovej. De kommende 12 dage er Bøsbrovej med prioriteret kørsel fra lidt før Løgstørvej og til efter Meny. Derudover er en del af Løgstørvej blokeret. Vi har udsendt pressemeddelelse om arbejdet: Kloakarbejde ændrer trafikken på Bøsbrovej og afspærrer en del af Løgstørvej.

16.03.2021 Vi har opdateret "Omkørsel og afspærring", så du nu kan se, i hvilken rækkefølge vi forventer at grave i vejene.

01.03.2021 Vi har i dag udsendt orienteringsbreve til alle berørte boligejere. Det er boligejers ansvar at orientere evt. lejer.

Vi afholder desværre ikke informationsmøde

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere.

I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Bjarne Svensson, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden
at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du
kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Omkørsel og afspærring

Afspærring

Vandmiljø Randers, der står for arbejdet, spærrer periodisk for gennemkørsel.

Afspærringen flytter sig med gravearbejdet fra marts til november 2021. Dele af arbejdet vil foregå med tunnelering (altså lukning, hvor trafikken fortsat kan køre i det ene spor grundet lysregulering).

Forventet rækkefølge for afspærring:

  • Gurrevej, Skivevej og Løgstørvej hen til Bøsbrovej spærres fra marts til maj.
  • Bøsbrovej bliver spærret med lysregulering i kortere perioder fra maj til juni.
  • Nørresundbyvej og den resterende del af Løgstørvej spærres fra juni til november 2021.

Omkørsel

I graveperioden omdirigeres busser og trafik, således vi kan grave i de berørte veje. Omkørsel ændres løbende med gravearbejdet. Det er derfor vigtigt at følge vejskiltene.

Benytter du bus, skal du holde dig orienteret på midttrafik.dk (linket åbner i et nyt vindue).

Beboere vil kunne komme til deres hjem, men gravearbejdet og de til tider store gravedybder vil betyde ekstra forsigtighed.

Derudover vil der til enhver tid være adgang for rednings- og beredskabskøretøjer.

 

Tidsplan

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder på den 15. marts i det gule område. Separatkloakeringen bliver i sin helhed afsluttet i løbet af november 2021. Du kan i grove træk se, hvornår der graves i din vej.

Tidsplan Vorup E2 2

Kortet viser, hvornår Vandmiljø Randers arbejder i hvilke veje under etape 2-2 i Vorup.

Tidsplan i tekst

Planen er i grove træk:

  • Gurrevej fra marts til slut maj
  • Skivevej fra marts til slut maj
  • Bøsbrovej fra maj til slut juni
  • Nørresundbyvej fra juni til slut november
  • Løgstørvej over flere omgange derfor noteret fra marts til november.