Nordbyen Etape 21

Formål

Kloakledningerne i nordbyen trænger til at blive skiftet. Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset ved, at vi separerer kloakken med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune.

Du finder spildevandsplanen på Randers Kommunes hjemmeside: Spildevandsplan (åbner i et nyt vindue)

Separatkloakeringen af nordbyen mindsker risikoen for oversvømmelse i området og mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord og Gudenå. Når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg, reducerer vi også vores miljøpåvirkning samt driftsomkostninger.

 

Det gør Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirma Gunnar Nielsen A/S
Kenneth Nielsen
Mail: gn@gn-as.dk
Telefon: 98622722

Seneste nyt

01.04.2020 Entreprenøren er netop ved at lukke hullet i krydset Nyvangsvej/Langgade, så der mangler kun retablering af vejen, i form af kantsten, fortov og asfalt på ca. 100 m af Nyvangsvej – så er vi færdige.
Entreprenøren forventer at være helt færdige i ugen efter Påske.

08.01.2020 Anlægsarbejdet i årets etape er desværre blevet lidt forsinket på grund af de meget store gravedybder samt de store regnvandsrør, som vi skal have ned i de store udgravninger.

Entreprenøren arbejder dog energisk på at blive færdige med kloakarbejdet, så beboerne og trafikken generes mindst muligt – det er blandt andet derfor entreprenørens mandskab møder ind på arbejde enkelte lørdage.

Kloakarbejdet er nået til krydset Nyvangsvej/Nordvestvej, hvor vi skal etablere et par store brønde, inden arbejdet fortsætter op ad Nyvangsvej.

Den gennemgående trafik på Nyvangsvej vil blive afspærret fra krydset Nyvangsvej/Nordvestvej på Nordvestvej samt elever og personale til Statsskolen vil i perioden, hvor krydset er afspærret, køre ad Brynhildsvej via stien til Nordvestvej. Denne periode forventes at strække sig fra mandag i uge 3 og ca. tre uger frem.

Tidsplan

Du kan i tidsplanen se, hvornår vi forventer at være ved din vej.

Se tidsplan (PDF som åbner i et nyt vindue).

Informationsmøde

Du kan her gense præsentationen fra informationsmødet i maj 2019 (PDF som åbner i et nyt vindue).

 

Få mere viden om, hvordan du kan bruge dit regnvand

Derudover vil vi minde om, at vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. 

Læs mere om dine muligheder i REGNhytten.