Separatkloakering Støvring Web

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Skovbækken. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til et regnvandsbassin nordøst i Støvring, inden vandet udledes til Skovbækken. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. I det udsendte brev til alle boligejere vedlagde vi en oversigtstegning, som også ses nedenfor. 

Vores gravearbejde vil både være normal opgravning, men en mindre del af arbejdet med at anlægge nye kloakledninger vil foregå ved underboring. Underboring er er en ”no-dig” løsning, hvor store regn- og kloakrør bliver lagt i jorden uden opgravning.

Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra ca. 1. juli (ændret til uge 31) og frem til april 2021 (forlænget til slutningen af august 2021).
Oversigtstegning Stoevring

Oversigtskort med skelbrønde.

De berørte adresser i området

Billedet ovenfor viser området, men her kan du læse, hvilke adresser, der er berørte af gravearbejdet. 

G
Galgevang 2, 8-10

K
Kronjydevej 1, 3-4, 7-20, 22-26, 30-34, 36-38, 40-41, 45, 47 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63

L
Lindbjergvej 1-5, 7, 12, 14, 16, 18, 24

M
Murhusbakken 1-3, 5, 7-8, 12

N
Nørreskovvej 2, 5-19, 21

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenøren, der vandt udbuddet, blev Brdr. Andersen.

De vil udføre separatkloakeringen i vejene på vegne af os. 

Omkørsel og afspærring

I graveperioden forventer vi, at busser omdirigeres (rutebiler som skolebusser) og den almindelig trafik, således vi kan grave i byens veje.

Gravedybden gør, at der skal god afskærmning til, og det er derfor ikke muligt at gøre vejene et-sporet.

Når gravearbejdet er ud for din ejendom, vil du fortsat kunne komme til dit hjem (gående).

Seneste nyt

03.08.2021 Projektet har holdt sommerferie, men starter nu op igen. Vi forventer, at vores arbejde er færdigt senest i uge 34.

29.07.2020 Vi er begyndt på Nørreskovvej. Skilte leder trafikken. Vi forventer, at være gennem Nørreskovvej i løbet af august.

26.06.2020 Grundet ferieafvikling starter separatkloakeringen af Støvring først i uge 31. Vi forventer at starte arbejdet tæt ved det kommende regnvandsbassin ved Nørreskovvej.

I uge 31 har vi møde med Vej & trafiks busdriftsafdeling vedr. skolebuskørsel. Vi forventer herefter at kunne fortælle, hvordan skolebørn i byen under kloakarbejdet kan komme på og af skolebussen.

08.06.2020 Vi har i dag udsendt brev vedr. kloakarbejdet til berørte boligejere

Informationsmøde

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Bo Heidmann, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt tilgå dem.

Når forsamlingsforbuddet lempes, kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.