Separatkloakering Vorup

Skiltet forbipasserende i Vorup vil møde

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes regnvandsbassin førend det løber ud i Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har haft anlægsarbejdet i udbud, og vi har besluttet, at entreprenørfirmaet, Bdr. Møller, Brabrand, skal udføre arbejdet.

Informationsmøde

Vi inviterer berørte boligejere til informationsmøde om separatkloakeringen, klimatilpasningsprojektet Storkeengen samt arbejdet med skybrudsveje.

Informationsmødet er den 31. oktober fra k. 19-20:30 i vores administrationsbygning på Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.

Vi fortæller om vores kommende arbejde, og du kan få stillet spørgsmål og få sat ansigter på både projektleder i Vandmiljø Randers samt entreprenøren.

Deadline for tilmelding er den 27. oktober og skal ske til projekt.kloak@vmr.dk eller til vores hovednummer 3841 1212.

Seneste nyt

06-03-2023: Vi er nu færdige med Skansegade og Skyttegade, og er gået i gang med arbejdet på Vandværksvej. Der vil være adgang til parkeringspladsen ved banken og 365discount, samt Elektro-Nico mens vi arbejder.

20.12.2022 Vi er startet op et andet sted i Vorup - i Skansegade. Vi forventer at påbegynde kloakarbejdet i Skyttegade efter nytår.

14.11.2022 Tak til alle jer som mødte frem til informationsmødet mandag den 31. oktober. Deltog du ikke, eller var du der, men har brug for at se vores præsentation fra mødet, kan du se og læse den på vores side: Præsentation - Vorup 2022.

17.10.2022 Vi har i dag udsendt informationsmateriale til berørte boligejere. OBS: Det er udelukkende boligejere, hvis kloaksystem der skal separatkloakeres, der har fået medlagt en brochure om separatkloakering.

Omkørsel og afspærring

Vi kender endnu ikke de endelige omkørsel- og afspærringsplaner. Vi vil offentliggøre dette, når vi kender dem.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Tidsplan

Vi kan endnu ikke offentliggøre rækkefølge af vejopgravning. Vi forventer, at arbejdet er afsluttet i løbet af juni 2024.

Kort der viser, hvilke veje i Vorup der separatkloakeres, samt hvilke der omdannes til hovedskybrudsveje samt lokale skybrudsveje.

Kort der viser, hvilke veje i Vorup der separatkloakeres, samt hvilke der omdannes til hovedskybrudsveje samt lokale skybrudsveje.