Vorup 2 4

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel.

Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra uge 18 og frem til november 2019.

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirma, Brdr. Møller
Formand, Sten Nielsen
Telefon: 2220 1452
E-mail: sn@brdrmoller.dk

Seneste nyt

03.07.2019 Kloakarbejdet i Vorup holder ikke sommerferie, men fortsætter for at komme gennem gaderne tæt ved Søndermarkskolen, mens skolen er ferielukket.

Vi har sendt denne flyer/plakat til Søndermarkskolen/SFO og foreninger med tilknytning til skolen. Du kan også følge med i, hvor og hvornår vi graver.
Se plakaten (åbner i et nyt vindue).

 

22.04.2019 Mandag den 29. april vil Vandmiljø Randers lukke kørsel i begge retninger på Bøsbrovej i T-krydset ved Skanderborggade.

Lukningen skyldes, at de etablerede kloakledninger fra sidste års kloakarbejde i Vorup skal føres videre, således kloakarbejdet kan fortsætte ad Skanderborggade, Kirkebakken, dele af Skagenvej, dele af Bastrup Allé og Smedegade.

Vandmiljø Randers oplyser, at strækningen på Bøsbrovej vil blive genåbnet senest søndag den 12. maj.

Der er etableret omkørsel ad Mariendalsvej/Svendborgvej samt ad Horsensvej og Orkestervej, og der vil blive opstillet skilte, så de nye omkørsler er tydelige for trafikanter på den berørte strækning. Brand og redning samt renovation er informeret om omkørslerne. Og grundet kloakarbejdet er busruter ligeledes i perioden omlagt.
Se afspærringsplanen for uge 18-19.

Informationsmøde

Vi afholdt informationsmøde den 19.april. Du kan gense præsentationen (PDF som åbner i et nyt vindue).

Få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet

Derudover vil vi minde om, at vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. 

Læs mere om REGNhytten.