Gravearbejde Nordbyen (2) 2000X1200

Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i din bydel trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

 

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Gudenåen/ Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til kommende regnvandsbassin. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen har vi tidligere sat to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel . Vores gravearbejde vil være normal opgravning.

Separatkloakeringen vil foregå fra den 28. juni (uge 26) til 6. august 2021 (uge 31).

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i Rådmands Boulevard og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

13.08.2021 Vores arbejde med at separatkloakere Rådmands Boulevard, mellem Skolevej og Nyvangsvej er afsluttet. Separeringsprojektet skulle udføres i de store uddannelsesinstitutioners sommerferie, fra uge 26 til uge 31, og lørdag morgen den 7. august blev afspærringen på Rådmands Boulevard fjernet, og vejen var igen farbar.

Anlægsprojektet forløb således planmæssigt, og Vandmiljø Randers takker beboere, trafikanter og alle andre berørte for forståelsen af vores arbejde.

05.08.2021 Vi asfalterer vejen den 6. august, så vi kan åbne for trafikken igen. Afstribning kan muligvis mangle, men vi forsøger at få det fikset i morgen også.

18.06.2021 Vi har i dag orienteret de lokale medier om vores arbejde i Rådmands Boulevard. du kan læse vores pressemeddelelse på vores side: Nordbyen: Rådmands Boulevard får nyt kloaksystem i sommerferien.

04.06.2021 Vi har i dag udsendt informationsbrev til boligejere på strækningen, der skal separatkloakeres.

Er du lejer, så skal du have info fra din udlejer, da ejer er forpligtet til at videregive dig oplysningerne i informationsbrevet.

Omkørsel og afspærring

I graveperioden omdirigeres busser og trafik.

Beboere vil kunne komme til deres ejendom (minimum som gående), men gravearbejdet og de til tider store gravedybder vil betyde ekstra forsigtighed.

Intet informationsmøde

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere.

I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Ole Søby, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten. Læs mere om REGNhytten.