Byggepladsskilt I Nordbyen, Randers Kloakarbejde I 2022

Skilt, der viser hvor vi graver i nordbyen i 2022

Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i din bydel trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

 

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Gudenåen/ Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til kommende regnvandsbassin. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen har vi tidligere sat to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel . Vores gravearbejde vil være normal opgravning.

Separatkloakeringen vil foregå fra den 11. april (uge 15) til september 2022 (uge 39).

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i Rådmands Boulevard og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt for etape 24 - Nordbyen

30.11.2022 Kloakseparering i Rådmands Boulevard m.fl. er så fremskreden, at entreprenøren kan pakke byggepladsen sammen og forlade bydelen. Vi har fået lagt asfalt på alle berørte veje, og alle fortov og indkørsler er retableret.

Vi vil gerne takke alle implicerede beboere for forståelse og positiv tilgang til projektet og vores rumsteren og generen af hverdagen.

10.08.2022 Gennem sommeren har vi færdiggjort separatkloakeringen i Rådmands Boulevard. Vi har også nået at gøre klar til fremtidigt kloakarbejde i Mariagervej, så arbejdet her ikke bliver så voldsomt og omfattende, når vores kloakarbejde når til Mariagervej. I år skal vi have boret en spildevandsledning under Mariagervej fra Rådmands Boulevard og etableret 3 stikledninger. Derudover har vi fået separatkloakeret Ymersvej.

I denne uge går vi i gang med Frejasvej og dele af Asavænget. Det betyder bl.a. midlertidig lukning af krydset Frejasvej/Asavænget. Entreprenøren vil orientere berørte boligejere i takt med, at arbejdet skrider fremad.

14.07.2022 Vi er stødt på fremmede ledninger, der ikke er registreret i LER (Ledningsregistreret). Det betyder, at vi ikke når at åbne Rådmands Boulevard til tiden. Vi forventer at kunne åbne og have asfalteret onsdag i uge 29.

23.06.2022 Vi har i dag udsendt pressemeddelelse om, at vi i sommerferien lukker Rådmands Boulevard. Læs mere: Kloakarbejde lukker for sidste gang Rådmands Boulevard i 3 uger.

31.03.2022 Vi har i dag udsendt pressemeddelelse om, at vi lukker Rådmands Boulevard ved Nyvangsvej i påskeferien. Læs mere: Ny kloak lukker Rådmands Boulevard i påskeferien.

18.03.2022 Vi har i dag udsendt informationsbreve til de berørte boligejere. Har du som boligejer en eller flere lejere i din ejendom, skal du videregive informationen, så lejer kender til kloakprojektet.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.