Separatkloakering Nordbyen Nyvangsvej 2000

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord og Gudenåen. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. I dette projekt udføres separeringen som en blanding af genbrug af den eksisterende fællesledning (som nogle steder er i god stand) og etablering af nye regn- og spildevandsledninger. Spildevandet pumpes ved endt separering til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil være normal opgravning.

Gravearbejdet strækker sig fra midt september 2020 og frem til slutningen maj 2021.

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Seneste nyt

17.12.2020 Entreprenøren er kommet godt i gang med separeringen af kloakken i Nyvangsvej. Den store Ø1200 mm. regnvandsledning er ført videre fra krydset ved Langgade mod nord, og entreprenøren har netop sat den sidste brønd på regnvandsledningen i krydset ved Energivej, som sammenkobler ledningen til den eksisterende ledning.

Herefter skal der kun ligges en spildevandsledning op til Frejasvej, og videre ad Frejasvej til Asavænget, hvor projektet afsluttes til foråret.

Den eksisterende ledning i Nyvangsvej og Frejasvej genanvendes som regnvandsledning i fremtidig kloaksystem i vejene

25.09.2020 Gravearbejdet i krydset Nyvangsvej/Langgade starter mandag i uge 41. Vi har krydsende graveopgaver i Nordbyen, som gør, at arbejdet med at etablere skelbrønde i Energivej skal blive færdigt førend opgravning i krydset Nyvangsvej/Langgade. Koordineringsarbejdet skal munde ud i, at Randers Kommune kan få busser fra Nyvangsvej omdirigeret ad andre veje - her måske Energivej.

03.09.2020 Vi har udsendt breve til alle berørte boligejere.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenør på opgaven med at separatkloakere Nyvangsvej og Frejasvej er:

Arkil A/S
Projektleder, Svend Jørgensen
Formand for arbejdet, Johnny Jensen
Tlf.nr.: 50736965

Informationsmøde (aflyst grundet COVID-19)

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Ole Søby, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Det store og samlede nordby-projekt

Hvert år separatkloakerer Vandmiljø Randers en bid af nordbyen. Beslutningen om, hvor stor en del af nordbyen, vi skal separatkloakere, blev truffet i 2010.

Du kan læse, hvad der blev fortalt og fremlagt, da det samlede område dengang var indkaldt til borgermøder.

Læs om det store separatkloakeringsprojekt på siden: Etapeplan af nordbyen.

Tidsplan

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder på Nyvangsvej i uge 38, og separatkloakeringen i sin helhed bliver afsluttet i løbet af juni 2021. Tidsplanen er ret fagnørdet, men du kan i den se, hvornår der graves i din vej.

E20 Tidsplan Nyvangsvej Frejasvej

Billede af tidsplan for separatkloakering i Nyvangsvej og Frejasvej

Tidsplan til tekst

Separeringsarbejdet i Nyvangsvej og Frejasvej, kommer til at forløbe på følgende måde:

Nyvangsvej:

Klargøring af byggeplads: Uge 41, 42 og 43.
Etablering af hovedledninger og stikledninger: Uge 44, 45, 46 ,47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
Retablering af fortov og asfalt: Uge 50, 51, 8, 9, 10 og 11.

Frejasvej:

Etablering af hovedledninger og stikledninger: Uge 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20.
Retablering af fortov og asfalt: Uge 17, 18, 19, 20 og 21.

Aflevering af hele arbejdet: Uge 21.