Gravearbejde Vorup 1200X700

Separatkloakering i et boligområde

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til bl.a. Gudenåen. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til et kommende regnvandsbassin tæt ved Chr. IIIs kanal, inden vandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. I det udsendte brev til alle boligejere vedlagde vi en oversigtstegning, som også ses nedenfor.

Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra ca. den 21. juni og frem til den 31. december 2021.

Vores gravearbejde vil både være normal opgravning, men en del af arbejdet vil også være at strømpefore eksisterende ledninger. Når vi strømpeforer en ledning, får den eksisterende ledning en indvendig beklædning, som via UV-lys hærder. Ledningen tætnes og fungere som en helt ny. Når vi tætner ledninger, kan der opstå grundvandsstigning, da ledningen utilsigtet har fungeret som dræn.

Neder Hornbæk PNG

Kort over området der separatkloakeres i Neder Hornbæk

Se billedet i et større format: Neder Hornbæk (billedet kan tage lidt tid at loade, da det er stort. Og det åbner i et nyt vindue). Billedet viser den tiltænkte skelbrøndsplacering for alle ejendomme.

 

De berørte adresser

Følgende adresser vil blive berørt af vores kloakarbejde i Neder Hornbæk:

  • Aage Beks Vej 1-18
  • Brorsonsvej 2-5
  • Chr. Winthers Vej 1-12B
  • Fladbrovej 23
  • Hornbæk Engvej 2
  • Hornbæk Kirkevej 2-8
  • Jens Baggesens Vej 1-4
  • Kingosvej 1-13
  • Niels Ebbesens Vej 8-10B
  • Overvænget 4D

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Det er entreprenørfirmaet William Laursen A/S, der graver for os.

Kontaktperson ved William Laursen er:

Casten Laursen
Telefon: 2026 4733

Omkørsel, afspærring og vandafbrydelser

Et gravearbejde er altid forstyrrende.  Gravedybden gør, at der skal god afskærmning til, og det er derfor ikke muligt at gøre vejene et-sporet. Heldigvis er der gode omkørselsmuligheder i din bydel.

Når gravearbejdet er ud for din ejendom, vil du fortsat kunne komme til dit hjem (gående).

Gravearbejdet er tæt opad eksisterende vandledninger (ud fra plantegninger). Det kan give afbrydelser i vandforsyningen - både planlagte og ikke planlagte.

Vil du vide mere om, hvorfor vi separatkloakerer, og hvad faserne i vores kloakprojekt er, kan du læse om det i folderen: Separatkloakering.

Seneste nyt for Neder Hornbæk

01.06.2021 Vi har i dag udsendt informationsbrev til alle berørte ejere. Vi gør opmærksom på, at det er ejers opgave at oplyse lejere om indholdet i brevet.

Intet informationsmøde - hvad så?

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for
berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Bo
Heidmann, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt tilgå dem.

Fra 1. juni kan du igen booke et besøg i vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten. Her kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.