Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil både være normal opgravning, men en stor del af arbejdet med at anlægge nye kloakledninger vil foregå ved tunnelering. Tunnelering er er en ”no-dig” løsning, hvor store regn- og kloakrør bliver lagt i jorden uden opgravning. 

Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra uge 18 (ca. 1. maj) og frem til januar 2021 (tidl. udmeldt slutningen af 2020, men projektet kan ikke nås inden for den tidsramme).

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenør på opgaven med at separatkloakere Kærgade er:

Vils Entreprenørforretning A/S
Henrik Ejlersen
Mail: hej@vils.dk
Tlf.nr.: 4121 0310

 

Omkørsel og afspærring

I graveperioden omdirigeres busser og trafik, således vi kan grave i Kærgade. Vi afspærrer ved Høvejen, så trafikken - der normalt kører ad Kærgade - kan køre ad Høvejen. Trafikanter ved starten af Kærgade bliver bedt om at finde en anden vej, da gaden ikke vil være åben.

Beboere vil kunne komme til deres hjem, men gravearbejdet og de til tider store gravedybder vil betyde ekstra forsigtighed.

Afspærringsplanen offentliggør vi her, når vi har fundet entreprenøren.

Byggepladsskiltet viser, hvilken del af Kærgade det er, vi graver i.

 

Seneste nyt

19.03.2021 Alle stik er færdige, vi lagde det sidste asfalt i går. Vores arbejde i første etape i Kærgade, er nu afsluttet. Vi arbejder fortsat i Kærgade, men i enden mod Vandværksvej.

22.02.2021 Vejret er blevet mildere, og vi har optaget arbejdet.

05.02.2021 Der er endnu ikke kommet asfalt på pga. frost. Derudover mangler vi fortsat et par stik.

18.03.2020 Grundet Corona-virus er licitationen udskudt. Udskydelsen kan påvirke start- og slutdato for separatkloakeringen i Kærgade.

Brev til berørte boligejere forventer vi at udsende snarest. 

Informationsmøde

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Bjarne Svensson, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Tidsplan

Tidsplanen er ret fagnørdet, men du kan i den se, hvornår der graves og tunneleres.

Tidsplan Vorup E1 2.Pdf

Billede af tidsplan for separatkloakering i Kærgade.

Tidsplanen i tekst

Forundersøgelser ift. fjernvarme har en varighed af 5 dage fra mandag den 27.04.20 til fredag den 01.05.20.

Vils: Mobilisering, rydningsarbejde og klargøring for kloakarbejder har en varighed af 10 dage fra mandag den 04.05.20 til fredag den 15.05.20.

Hovedkloakarbejde hvor stik medtages undervejs: Varighed 27 dage fra mandag den 18.05.20 til tirsdag den 23.06.20:

Oprydning af belægning, varighed 2 dage fra mandag den 18.05.20 til tirsdag den 19.05.20.

B11S273-BS09S620, ø250 PVC, d~2,3 m, varighed 2 dage fra onsdag den 20.05.20 til torsdag den 21.05.20.

BS09S620-B09S625, ø250 PVC d~2,4 m, varighed 6 dage fra fredag den 22.05.20 til fredag den 29.05.20.

B09S625-B09S630, ø250 PVC d~2,5 m, varighed 8 dage fra mandag den 01.06.20 til onsdag den 10.06.20.

B08S645-B08S650 ø250 PVC d~2,1 m, varighed 2 dage fra torsdag den 11.06.20 til fredag den 12.06.20.

B08S640-B08S645 ø250 PVC d~2,3 m, varighed 3 dage fra mandag den 15.06.20 til onsdag den 17.06.20.

B08S635-B08S640 ø250 PVC d~2,3 m, varighed 4 dage fra torsdag den 18.06.20 til tirsdag den 23.06.20.

Pressegrube: Varighed 116 dage fra onsdag den 24.06.20 til onsdag den 02.12.20:

Mobilisering Pressegrube, varighed 2 dage fra onsdag den 24.06.20 til torsdag den 25.06.20.

Etablering Pressegrube, varighed 3 dage fra fredag den 26.06.20 til tirsdag den 30.06.20.

GVS for pressegrube, varighed 3 dage fra onsdag den 01.07.20 til fredag den 03.07.20.

Opdækning Pressegrube, varighed 4 dage fra fredag den 20.11.20 til onsdag den 25.11.20.

Trækning af Pressegrube, varighed 5 dage fra torsdag den 26.11.20 til onsdag den 02.12.20.

Tunnelering: Varighed 99 dage fra mandag den 06.07.20 til torsdag den 19.11.20:

Mobilisering Tunnelering, varighed 13 dage fra mandag den 06.07.20 til onsdag den 22.07.20.

Etablering af drænslanger, varighed 4 dage fra torsdag den 23.07.20 til tirsdag den 28.07.20.

Tunnelering, varighed 68 dage fra onsdag den 29.07.20 til fredag den 30.10.20.

Afrigning af Tunnelering, varighed 14 dage fra mandag den 02.11.20 til torsdag den 19.11.20.

Hovedkloakarbejde hvor stik medtages undervejs: Varighed 32 dage fra torsdag den 03.12.20 til mandag den 01.02.21:

B08S645-B08S655 ø315 PVC d~2,4 m, varighed 4 dage fra torsdag den 03.12.20 til tirsdag den 08.12.20.

B08S655-B08S660 ø315 PVC d~2,5 m, varighed 8 dage fra onsdag den 09.12.20 til fredag den 18.12.20.

BS08S660-B08S670 ø250 PVC d~2,4 m, varighed 14 dage fra mandag den 04.01.21 til torsdag den 21.01.21.

Stik tilslutninger for regnvand og rendestensbrønde, varighed 31 dage fra torsdag den 03.12.20 til torsdag 28.01.21.

Aflevering mandag den 01.02.21.