Gravearbejde Nordbyen (2) 2000X1200

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (linket åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vandmiljø Randers har haft anlægsarbejdet i udbud, og vi har besluttet, at entreprenørfirmaet Brdr. Møller A/S skal udføre arbejdet.

Skal du have fat i Brdr. Møller, når de er gået i gang med at grave, kan du kontakte formand, Steen Nielsen, fra Brdr. Møller på telefon 2220 1452.

Informationsmøde - aflyst

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for
berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Ole Søby, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål
under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der
findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Seneste nyt

08.11.2021 Vi forventer at blive færdige med kloakprojektet med udgangen af 2021. Dog har vi forlænget projektet med den resterende del af Langgade – fra Asavænget til Mariagervej. Det betyder, at entreprenøren har fået forlænget tidsplanen til årets udgang.

Den sidste strækning på Langgade er entreprenøren opstartet på, og Langgade mellem Nyvangsvej og Asavænget er retableret med asfalt. De berørte ejendomme på den resterende del af Langgade er informeret.

Mht. Energivej forventer entreprenøren at kunne afslutte om ca. 2 uger.

I Frejasvej forventer vi, at kloakarbejdet er afsluttet om ca. 1 måned, men her kan vi mangle lidt retablering af kantsten og fortovsfliser, da der anlægges nye fliser i hele det opgravede ledningsområde.

Graveholdet fra Energivej fortsætter kloaksepareringen i Asavænget på strækningen mellem Energivej og Langgade. Dette arbejde, forventer vi også, er afsluttet inden jul.

16.09.2021 Vi er færdige på Ydunsvej, Ymersvej og den vestlige del af Energivej. Ymersvej mangler retablering af belægninger, som vi færdiggør, inden entreprenøren starter op i Energivej igen - for at færdiggøre kloakarbejdet i Energivej.

Frejasvej opstartes ligeledes i de kommende uger, og det kloakarbejde fortsætter til projektafslutning. 

På Langgade har vi etableret ca. 1/3 af ledningerne, og arbejdet fortsætter her til projektafslutning omkring 1. december i år. 

Projektet er forlænget ca. 2 uger efter aftale med bygherre.

05.07.2021 Arbejdet i Energivej lukkes ned fra uge 28, og vi forventer, at entreprenøren skaffer asfalt, så Energivej bliver asfalteret til sommerferien. Dette arbejdshold går på sommerferie i 3 uger.

I Ydunsvej forventer entreprenøren at være færdige med separatkloakeringen i uge 29, dog uden asfaltering (dette kommer på senere).

Graveholdet fra Ydunsvej fortsætter herefter i Ymersvej igennem hele sommerferien, og separeringsarbejdet i Ymersvej forventes afsluttet ca. i uge 35 (slutningen af august).

Efter sommerferien starter graveholdet fra Energivej op i Langgade, og de færdiggør gaden til omkring start oktober.

Graveholdet fra Ymersvej fortsætter i Energivej, omkring start september, og afslutter gaden til midten af oktober.

Frejasvej udføres af et 3. gravehold engang i efteråret.

11.03.2021 Vi har i dag udsendt informationsbreve til alle berørte boligejere. I informationsbrevet opfordres ejere til at orientere lejere om informationen i brevet.

Omkørsel og afspærring

I graveperioden omdirigeres busser og trafik.

Beboere vil kunne komme til deres ejendom (minimum som gående), men gravearbejdet og de til tider store gravedybder vil betyde ekstra forsigtighed.

Tidsplan

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder i uge 12, og separatkloakeringen i Energivej, Langgade, Ymersvej, Ydunsvej, Frejasvej og Asavænget bliver afsluttet i løbet af november måned 2021 (forlænget efter aftale til den 1. december 2021, samt yderligere forlænget til udgangen af 2021, da den sidste del af Langgade fra Asavænget til Mariagervej er kommet med).