Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til bl.a. Østrup Bæk og Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til et kommende rørbassin, inden vandet udledes til Østrup Bæk. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. 

Tidsplanen er forskubbet lidt over en måned. Vi starter derfor først gravearbejdet i slut september, men forventer at være færdige i december 2021.

Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning. Når vi der kommer nye ledninger, som er tætte, kan der opstå grundvandsstigning, da ledningen utilsigtet har fungeret som dræn. 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Det er entreprenørfirmaet Erik Pedersen, der graver for os.

Kontaktperson ved Erik Pedersen er:

Simon Pedersen
Tlf.nr.: 8648 8004

Intet informationsmøde - hva' så?

Vi afholder ikke informationsmøde. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder Bjarne Svensson dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt tilgå dem.

Vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten, er igen åben for bookinger. Her kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Seneste nyt

08.11.2021 Museumsfolk følger løbende gravearbejdet, de steder hvor vi graver i markareal. Vi er lige nu i gang i et sådant areal mellem Borggyden og Østrupvej. Vi fortsætter herefter arbejdet i både Borggyden og Østrupvej (i østlig retning). I december vil vi etablere ledninger i Østrupvej i den vestlige retning.

24.08.2021 Vi har opdateret kontaktoplysninger på entreprenør.

06.08.2021 Vi holder i dag licitation og har forventeligt opstartsmøde med den vindende entreprenør i næste uge. Når vi har indgået aftale om samarbejdet, offentliggør vi, hvilken entreprenør, der vil udføre separatkloakering i din vej.

08.07.2021 Vi forventer at udsende breve til alle berørte boligejere inden august.

Omkørsel og afspærring

Vi ved, at vores gravearbejde er forstyrrende. Gravedybderne gør, at der skal god afskærmning til og betyder ekstra forsigtighed, og det er derfor ikke muligt at gøre vejene et-sporet.

I graveperioden vil busser og trafik blive omdirigeret.

Når gravearbejdet er ud for din ejendom, vil du fortsat kunne til dit hjem (gående).