Vi har i den nordlige del af Vorup undersøgt vores ledninger med TV-inspektion. Inspektionen bekræftede vores mistanke om beskadigelser. Vi reparerer derfor den kommende tid vores ledninger.

 

De berørte veje

Vi renoverer disse strækninger med metoden strømpeforing:

  • Kærgade mellem Fjordvang og Vendsysselvej
  • Stampemøllevej, Bojesvej, Åvej, Vænget og Mosevej bliver strømpeforet som vist på kortet herunder.

Arbejdet udføres i perioden fra omkring den 16. november og frem til udgangen af januar 2021 og vil foregå ad flere gange, idet entreprenøren først strømpefore alle hovedledninger og derefter stik og brønde.

Arbejdsområde Regnvandslednig Renovering Af Ledning Vorup Nord

Arbejdsområdet i Kærgade, hvor vi forbedrer ledningen med en strømpeforing.

Vi kommer også til at grave 2 strækninger op. De berørte veje er:

  • Åvej
  • Vænget

Vores TV- inspektion afslørede store lunker. Vi graver derfor op for at reparere ledningerne. På kortet under, kan du se hvor vi graver. Vi forventer at gå i gang med opgravningen omkring den 1. december og være færdige inden jul. 

Arbejdsområde Vorup Nord Renovering Af Ledninger 600

Arbejdsområdet nord for Kærgade, hvor vi forbedrer ledningerne med strømpeforing. De to røde markeringer i Åvej og Vænget viser, hvor vi med opgravning skal ned til ledningerne for at fornye dem.

Trafik og adgang til din bolig

De fleste af de nord-sydgående veje er blinde, hvor der kun er adgang fra Kærgade eller Jægergade. Arbejdet vil derfor blive planlagt, så der er mulighed for at passere forbi arbejdsstedet. Der kan dog forekomme midlertidig og lokal hindring af trafikken.

 

Lugt fra strømpeforing

Der kan forekomme en kemisk lugt i spildevandsledningerne under og efter installation af vores strømpeforing. Hvis lugten kommer fra husets egne afløbsinstallationer, kan det være tegn på utætheder, eller at en vandlås er udtørret, og derfor ikke fungerer. Vi opfordrer husets beboere til at lufte godt ud, hvis der kommer kemisk lugt fra afløbet, og at få tjekket tætheden af det private afløbssystem af en autoriseret kloakmester. Lugten er ikke skadelig, men bestemt ikke rar.

Kontaktoplysninger på entreprenører

Har du brug for at komme i kontakt med entreprenørerne, kan du fange dem på:

Opgravning
Opgravningen står VAM for. Du kan kontakte: 
Jens Taasti
Tlf. 5219 6034
Mail jft@vam.dk

Strømpeforing
Strømpeforingen står Aarsleff for. Du skal kontakte:
Søren Just Petersen
Tlf. 5156 8547
Mail sjp@aarsleff.dk