Fra mandag den 2. december går vi sammen med entreprenørfirmaet, VAM, i gang med at  fjerne bundfald/slam fra bunden på 3 af vores regnvandsbassiner samt fjerne akut deponeret jord (akut oprenset sediment) ved regnvandsbassinet ved Dronningborg Boulevard i Dronningborg. Vores arbejde i og ved bassinerne, forventer vi, vil være færdig inden jul.

 

Bassiner vi renser

De tre regnvandsbassiner, som vi skal rense bunden på, er:

  1. regnvandsbassinet ved Kærstien i Væth
  2. regnvandsbassinet på Parkvej i Neder Hornbæk tæt på Oust Møllevej
  3. regnvandsbassinet på Rugvænget i Øster Bjerregrav.


Vores regnvandsbassiner ligner ofte søer og skjuler deres tekniske funktion. Når vi renser et bassin op, kan det se ret voldsomt ud, men oprensningen sikrer, at renseeffekten opretholdes til gavn for det omgivende miljø. Arbejdet kræver store pumper, og lastbiler kører til og fra bassinet, hvorfor der i perioden vil forekomme tung trafik i området. Køreplader vil blive lagt ud, og vi forsøger at gøre det så nænsomt for området som muligt.

Vi kommer og reetablerer til foråret - højst sandsynlig i maj 2020.