Fra starten af september til starten af november 2020 forbinder vi i Vandmiljø Randers regnvandssystemet med et nyt regnvandsbassin ved Undervisningsskoven. Anlæggelse af en ny ledning betyder, at Gjerlevvej er lukket for gennemkørsel i 2 måneder.


Ny regnvandsledning i Gjerlevvej

Arbejdet med at få anlagt den nye regnvandsledning kræver plads. Derfor betyder det, at vi sender dig på længere omkørsler. Og det er ikke kun det – vi kommer også til at støve og støje.

Vi har store maskiner og arbejder med store gravedybder – den kombination gør, at det eneste forsvarlige er, at lede trafikken ad andre veje. Derudover sikrer vi trygge og ordentlige arbejdsforhold for det mandskab, der graver for os.

Du kan forvente, at gravearbejdet tidligst går i gang kl. 7 og senest slutter kl. 18. Du kan her se hvilke veje, der bliver særligt berørt af vores gravearbejde.
Her Graver Vi Oester Toerslev Oktober2020
Se området i større format: Billede af Her graver vi i Øster Tørslev (link åbner i et nyt vindue)

 

Nyt regnvandsbassin ved Undervisningsskoven

Udover den nye regnvandsledning anlægger vi også et regnvandsbassin ved Undervisningsskoven. Det nye bassin gør skoven endnu mere ideel for udeliv og gode oplevelser, og vil tilføre området nyt dyreliv. For at få plads til anlæggelsen af bassinet fælder vi nogle træer. Vi genplanter nye, når vi er færdige.

Fakta om regnvandsbassiner

  • Regnvandsbassiner er tekniske anlæg, som vi i Vandmiljø Randers passer og vedligeholder.
  • Vi anlægger vores regnvandsbassiner som kunstige lavvandede søer. Bassinets formål er at forsinke regnvandet inden udløb til recipienten, som kan være et vandløb, en å eller en sø. Vores regnvandsbassiner har en rensende effekt, da det tilbageholder partikler, organisk stof m.m.
  • Regnvandsbassinet er en vigtig del af kloaksystemet, der bruges på kloaksystemer, hvor der ikke er spildevand i, som fx ved separatkloakerede områder.
  • Regnvandsbassinerne modtager kun regnvand, der kommer fra befæstede arealer, hustage og andre overflader.
    Vi fælder nogle træer i anlægsarbejdet, men genplanter nye. Vi forventer at være færdige i starten af november 2020.

Omkørsel og afspærring

I graveperioden omdirigeres busser og trafik, således vi kan grave i Gjerlevvej.

Vi afspærrer mellem Gyvelvej og indkørslen til Undervisningsskoven, så trafikken – der normalt kører ad Gjerlevvej – må køre ad andre veje.

Beboere vil kunne komme til deres hjem, mens gravearbejdet står på.

Billedet højere oppe på siden viser, hvilken del af Gjerlevvej det er, vi graver i.

Seneste nyt

15.12.2020 Vi har holdt aflevering. Det vil sige at anlægsarbejdet er færdigt og nu i drift (afleveret fra anlægsafdelingen til vores produktion).

19.10.2020 Vi spærrer i dag for gennemkørsel i Gjerlevvej. Der vil derfor fra den 19/10 til den 27/11 være omkørsel. Lukningen skyldes opgravning til nye ledninger, der skal forbinde regnvandssystemet med det nyanlagte regnvandsbassin ved Undervisningsskoven.

25.08.2020 Udsendt infobrev til boligejere, der er tættest på gravearbejdet, og som følge deraf får lukket deres vej.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenør på opgaven med at anlægge et nyt regnvandsbassin og regnvandsledning er:

Vils Entreprenørforretning
Kontaktoplysninger på formand kommer snarest.