Seneste nyt

Arbejdet med fornyelse af spildevandsledningerne i Magnesvej, Vidarsvej og en del af Modesvej er afsluttet. Der bliver lagt ny asfalt på Magnesvej, og asfalten på Modesvej bliver repareret, så snart vejr og asfaltforsyningen tillader det.

Områderne med græs og de sidste belægningsarbejder venter også på forår for at kunne blive færdige, så det bliver nok først i marts – april måned, at det er muligt.

 

Baggrunden for kloakarbejdet

Kloaksystemerne i de nævnte 3 veje er i dag separatkloakeret, så regnvand og spildevand afledes i hver sin ledning.

Vi har konstateret, at spildevandsledningerne ligger meget dybt, og har en del skader, der kan medføre bl.a. utæthed og risiko for tilstopning. Vi har derfor besluttet at udskifte disse ledninger. For at begrænse generne ved arbejdet for dig som beboer planlægger vi at udføre arbejdet med begrænset opgravning. Det gør vi ved at trække en ny hovedledning indeni den gamle på langs i vejene. Herefter skal stikledningerne til de tilsluttede ejendomme tilsluttes den nye hovedledning.

 

Frigravning og indmåling af stikledninger

Først skal vi dog have frigravet og indmålt alle stikledninger til spildevand, så vi kender den nøjagtige placering, tilstand og dybde heraf. Frigravning af stikledningerne vil ske i vejarealet i første omgang. Hvis det viser sig nødvendigt at forny en del af stikledningen på privat grund, vil du blive kontaktet forinden for en nærmere aftale om arbejdet.

Der vil være mulighed for kørsel ind til grundene i anlægsperioden, men de enkelte indkørsler kan være spærret for adgang med bilen i kortere tid. Der er således også adgang for brandvæsenet/ hjemmehjælp mv. Entreprenøren VAM hjælper med indsamling af renovation mv. i anlægsperioden.

Tidsplan

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder på Magnesvej i uge 38, og separatkloakeringen i sin helhed bliver afsluttet i løbet af december måned 2020 med asfaltering af vejene. Perioden er blevet forlænget til februar 2021, da vi mangler de sidste arbejder på Magnesvej og Baldersvej.

Tidsplan for renovering af spildevandsledning i Spentrup - Magnesvej, Vidarsvej og Modesvej.

Tidsplanen i tekst

Renoveringsarbejdet i Spentrup kommer til at ske på følgende måde for de tre veje:

 

Magnesvej

Forundersøgelser: Uge 38, 40 og 42.
Opgravning boregrubber: Uge 38, 39, 40, 41 og 42.
Stikledninger: Uge 39, 40 og 41.
Hovedledning: Uge 41 og 42.

Vidarsvej

Forundersøgelser i uge 41, 43 og 45.
Opgravning boregrubber i uge 42, 43, 44, 45 og 46.
Stikledninger i uge 43, 44, 45 og 46.
Hovedledning i uge 44, 45 og 46.

Modesvej

Forundersøgelse i uge 45, 47 og 49.
Opgravning boregrubber i uge 46, 47, 48, 49 og 50.
Stikledninger i uge 47, 48, 49 og 50.
Hovedledning i uge 48, 49 og 50

Retablering i uge 42, 43, 46, 47, 50, 51 og 52.
Aflevering i uge 52.

Entreprenør på opgaven

Entreprenørfirmaet, VAM A/S, udfører arbejdet for Vandmiljø Randers A/S.