Kloaksystemerne i de nævnte 3 veje er i dag separatkloakeret, så regnvand og spildevand afledes i hver sin ledning.

Vi har konstateret, at spildevandsledningerne ligger meget dybt, og har en del skader, der kan medføre bl.a. utæthed og risiko for tilstopning. Vi har derfor besluttet at udskifte disse ledninger. For at begrænse generne ved arbejdet for dig som beboer planlægger vi at udføre arbejdet med begrænset opgravning. Det gør vi ved at trække en ny hovedledning indeni den gamle på langs i vejene. Herefter skal stikledningerne til de tilsluttede ejendomme tilsluttes den nye hovedledning.

 

Frigravning og indmåling af stikledninger

Først skal vi dog have frigravet og indmålt alle stikledninger til spildevand, så vi kender den nøjagtige placering, tilstand og dybde heraf. Frigravning af stikledningerne vil ske i vejarealet i første omgang. Hvis det viser sig nødvendigt at forny en del af stikledningen på privat grund, vil du blive kontaktet forinden for en nærmere aftale om arbejdet.

Der vil være mulighed for kørsel ind til grundene i anlægsperioden, men de enkelte indkørsler kan være spærret for adgang med bilen i kortere tid. Der er således også adgang for brandvæsenet/ hjemmehjælp mv. Entreprenøren VAM hjælper med indsamling af renovation mv. i anlægsperioden.

 

Tidsplan

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder på Magnesvej i uge 38, og separatkloakeringen i sin helhed bliver afsluttet i løbet af december måned 2020 med asfaltering af vejene. Du kan se tidsplanen her: Tidsplan for fornyelse af spildevandsledning, Spentrup (PDF, der åbner i et nyt vindue).

 

Entreprenør på opgaven

Entreprenørfirmaet, VAM A/S, udfører arbejdet for Vandmiljø Randers A/S.