Landsbygaden Stevnstrup 1200X628

Kort der viser regnvandsledningen ned til regnvandsbassinet i Stevnstrup.

Det betyder kloakarbejdet for din hverdag

Arbejdet omfatter nedgravning af 800 mm rør, og af den grund skal vi grave og flytte en del jord. Vi vil naturligvis bestræbe os på at minimere de gener, som arbejdet medfører.

Færdsel med bil på Landsbygaden vil i en kortere periode være begrænset, mens arbejdet står på - men der vil altid være sikret gående passage til alle ejendomme og udkørsel fra området til den ene eller den anden side. Vi åbner midlertidig for udkørsel mod vest til Randersvej, mens vi arbejder med opgravning i selve Landsbygaden.

Vi arbejder som hovedregel på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 18.00, og der kan i arbejdstiden komme gener i form af støv, støj og jord på vejen.

Entreprenøren (Gunnar Nielsen A/S) vil sørge for at stille din dagrenovation frem til renovationsbilerne, hvis renovationsbilerne ikke kan køre helt frem til ejendommen.

Tidsplan

Vi forventer at begynde anlægsarbejdet i uge 36 fra omkring den 6. september, og at anlæg af regnvandsledningerne bliver afsluttet omkring uge 48 i begyndelsen af december.

Vi tager kontakt direkte til de grundejere, hvor vi har aftaler om arbejdsareal.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S udfører arbejdet for Vandmiljø Randers A/S.

René Pedersen
Projektleder
tlf.nr.: 4052 2733

Seneste nyt

25.10.2021 Vi er færdige med vores anlægsarbejde. Nu græsset bare have ro til at spire. 

25.08.2021 Vi har udsendt informationsbrev til berørte grundejere.