Skelbrønde

I et tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune er det besluttet, at Vandmiljø Randers skal lave separatkloakering i Nordbyen.

I dag er kloaksystemet i området omkring Langgade, Energivej, Ymersvej, Ydunsvej, Asavænget, Rådmands Boulevard, Sct. Peders Gade og Mariagervej fælleskloakeret, hvor spildevand og regnvand løber i én og samme ledning. I nær fremtid skal kloaksystemet ændres til at være separatkloakeret. Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skilles ad, så det løber i hver sin ledning.

’Normalt’ ville vi bede entreprenøren om at grave og anlægge hovedledningerne i vejen, herefter han dækker vejen til, for så at sende et nyt arbejdssjak ud for at grave stik og skelbrønde. Ved at anlægge stikledninger og skelbrønde først, vil vi - når vi kommer og graver i vejen senere hen - komme hurtigere igennem din vej samt have mere eksakt viden om din ejendoms stikledninger og skelbrøndes placering. Vi vender graverækkefølgen om til alles fordel.

 

Det gør Vandmiljø Randers

Fra starten af uge 21 til november måned 2020 gør Vandmiljø Randers klar til at ændre kloaksystemet i din og en række andre veje i Nordbyen ved at etablere nye stikledninger og skelbrønde. Kloakarbejdet sikrer, at din ejendom kan være klar, når kloaksystemet i vejen ændres.

Når vi anlægger to nye stikledninger i år – én til regnvand og én til spildevand - samt sætter nye skelbrønde kan vi nøjes med at grave fra fortov og ca. 1 meter ind på din grund. Anlæg af nye skelbrønde, regnvands- og spildevandsstikledninger i hver enkelt gade sker ved opgravning udelukkende i fortovet, således vi ikke skal til at bryde asfalten op to gange. Vi finder den eksisterende stikledning og evt. skelbrønd ca. 1 meter inde på din ejendom. Her etablerer vi en ny skelbrønd på stikledningen, og stikledningen tilsluttes den nye skelbrønd, som vil være den fremtidige regnvandsskelbrønd. Vi etablerer samtidig en spildevandsskelbrønd ved siden af regnvandsskelbrønden, og der etableres nye stikledninger ud til fortovet, hvor de sammenkobles. De nye stikledninger vil efterfølgende blive tilsluttet regn- og spildevandshovedledningerne, når den enkelte gade bliver separatkloakeret indenfor de kommende år.

Etableringen af stikledninger og skelbrønde vil give lidt støj- og adgangsgener for ejer de dage, vi arbejder ud for og på ejendommen - men ellers er der ingen trafikale gener forbundet med kloakarbejdet. 

 

Det skal du gøre

Når Vandmiljø Randers har etableret nye stikledninger og skelbrønde vil du modtage et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på egen grund. husk, at arbejdet skal udføres af en autoristeret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken på i dit hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasnings.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i  et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Spildevand, der er placeret under Publikationer og nyheder.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenøren på opgaven med etablering af skelbrønde i Nordbyen blev:

Brdr. Andersen

Formand: Hans Jørgen Christensen
Tlf.nr.: 2176 9055
E-mail: hans@brdr.dk

 

Oversigtstegning af kloakarbejdets omfang

Veje, der bliver berørt, er:

  • Langgade
  • Energivej
  • Ymersvej
  • Ydunsvej
  • Asavænget
  • Rådmands Boulevard
  • Sct. Peders Gade
  • Mariagervej

Du kan på oversigtstegningens røde ramme, hvor indenfor vi arbejder og som får nye stikledninger og skelbrønde i år.

Klik på her, hvis du ønsker at se billedet i større format (åbner i et nyt vindue).

Informationsmøde

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Bjarne Svensson, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Seneste nyt

25.09.2020 Vores gravearbejde går efter planen. Vi arbejder pt i Energivej, hvor vi skal være færdige i uge 40.

I uge 41 starter vi op i Ymersvej med etablering af skelbrønde. Vi forventer fortsat at blive færdige til tiden (december i år).

06.05.2020 Vi har sammen med Randers Kommune udsendt brev vedr. vores arbejde med etablering af skelbrønde i Nordbyen.