Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Ved undersøgelser med TV i oktober 2019 fandt Vandmiljø Randers ud af, at den nordvestlige del af Spentrup, der blev separatkloakeret i 1960'erne-70'erne, var i dårligere stand end ventet.

Vi fandt en del fejl med klemte plastrør og utætte betonledninger og brønde. Undersøgelsen viste desværre også, at der var en del utætheder i stikledninger og i private ledninger af cementrør.

Fra oktober 2019 til marts 2020 har vi repareret kloakken uden opgravning. Renoveringen af de slidte kloakker i Spentrup har vi kunnet foretage gennem den opgravningsfrie metode: strømpeforing. Ved strømpeforingen lægges en ny foring af glasfiber i de skadede betonledninger, så de igen er tætte. Samme metode er blevet brugt til at tætne stikledninger.

 

Det gør Vandmiljø Randers

Arbejdet med at forny den beskadiget spildevandsledning i Stationsvej begynder mandag den 27. april med en forventet slutdato den 5. juni (tidligere stod der den 12. juni) 2020. Vi fornyer ca. 60 meter af den beskadiget spildevandsledning. Vi laver en opgravning, da vi ikke kan forbedre kloakken på anden vis.

 

Afspærring og omkørsel

Da vi skal grave i vejen, betyder det omkørsel for trafikanter og busser. Trafikanter og busser, der kommer nordfra, skal køre ad Haldvej og Bindeleddet eller Birke Allé, hvor trafikanter og busser sydfra vil blive dirigeret ad Blichersvej og Frejasvej. Skilte vil guide trafikanterne. Gående vil kunne passere arbejdsstedet.

På midtrafik.dk kan du se de ændrede busplaner: midttrafik.dk (åbner i et nyt vindue)

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirmaet, der skal udskifte den slidte spildevandsledning i Stationsvej i Spentrup, er:

Brath Aps entreprenørfirma

Seneste nyt

08.06.2020 Vi mangler lige den sidste asfalt. Vi forventer at blive det i denne uge (uge 24)

28.05.2020 Kloakarbejdet bliver, som forventet, færdigt i næste uge, og trafikken kan køre normalt herefter. Dog bliver der den 10. juni lagt asfalt på. Asfaltarbejdet tager en formiddag/eftermiddag.
Randers Kommune bestemmer, hvordan trafikken skal afvikles imens.

22.04.2020 Udsendt flyer til berørte boligejere og pressemeddelelse til lokale medier.

Læs, hvad vi sendte til de lokale medier i vores pressemeddelelse: Ny kloak i Spentrup sender busser og trafikanter på omveje.