Burchesgade Udsnit 1.0

Fra den 23.september og frem til den 8. november 2019 arbejder vi på at omdanne den nederste del af Burschesgade til en klimagade. 

Det sker i Burschesgade

Som billedet øverst viser, etablerer vi et grønt bed, der skal håndtere regnvand fra vejen og Slotspladsen. Efter det grønne bed bliver vandet midlertidigt ledt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil med en mindre ombygning senere hen blive koblet sammen med de næste projekter, der på sigt skal gøre det muligt at lade vandet strømme fra Dytmærsken og ud på Østervold til det store kommende regnvandsbassin for enden af Østervold.

Trafikken forstyrres ikke
Den nuværende brolagte midterrabat sløjfes og omdannes til vejbane. På den måde bevares vejens bredde, og trafikken kan gennem hele perioden passere forbi stedet. Arbejdsperioden er også planlagt, så vi gerne skulle være færdig, inden Black Friday og den vilde julehandel går i gang.

Seneste nyt

23.09.2019 Før vi går i gang, vil vi i løbet af september måned få Stokvad A/S til at foretage fotoregistrering af ejendommene i området. Læs mere om, hvorfor vi fotoregistrerer i vores publikation Separatkloakering på vores side: Publikationer og nyheder samt Byggelovens §12 på retsinformation.dk (link der åbner i et nyt vindue).

Historik

Med tre udvalgte gader går Randers Kommune og Vandmiljø Randers nu i gang med det første projekt i Byen til Vandet, der skal tilpasse midtbyen til fremtidens større regnmængder. Med mindre ændringer vil Østergade sammen med Burschesgade og Provstegade demonstrere, hvordan regnvand fremover skal håndteres i Randers. Tankerne bag klimagaderne er at skabe rum for bynatur samtidig med, at vi forebygger oversvømmelse ved at lade regnen løbe på overfladen fx i render.