Gravearbejde Vorup 1200X700

Separatkloakering i et boligområde

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning

 

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Den valgte entreprenør på opgaven med at fortsætte separatkloakeringen i Kærgade blev:

Vils Entreprenørforretning
Michael Friis
Tlf.nr.: 4121 0314 

Informationsmøde - aflyst

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Bjarne Svensson, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt for tilgå dem.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Omkørsel og afspærring

I graveperioden omdirigeres busser og trafik, således vi kan grave i Kærgade. 

Beboere vil kunne komme til deres hjem, men gravearbejdet og de til tider store gravedybder vil betyde ekstra forsigtighed.

Byggepladsskiltet viser, hvilken del af Kærgade det er, vi graver i.

Seneste nyt

05.07.2021 Entreprenøren, Vils, forventer at lægge asfalt på Kærgade/Vandværksvej den 15. juli. Når det sker, er arbejdet stort set færdigt. Vi åbner krydset derefter. Der vil dog efterfølgende være lidt småting som fx oprydning.

16.06.2021 Vi følger planen og når i dag en vigtig milepæl i kloakarbejdet. Et større bygværk etableres i dag og i morgen i udgravningen Kærgade/Vandværksvej. I dette bygværk samler vi de underborede ledningerne fra Aalborggade og Tyvdalen med ledninger fra Kærgade og Vandværksvej. Når vi har koblet ledningerne sammen i de ønskede forbindelser, begynder vi at dække til, og vi forventer at afslutte opgaven til planlagt tid.

29.03.2021 Vi har nu fået afspærringsplanen for lukningen af krydset Kærgade/Vandværkvej. Vi lukker fra den 8. april og frem til midten af juli. Læs mere i udsendte pressemeddelelse: Kryds i Vorup lukker i 16 uger.

22.02.2021 Vejret er blevet mildt, og vi har optaget arbejdet.

05.02.2021 Grundet vejret stopper al arbejde med at komme i jorden. Vi starter op, så snart vejret tillader det. Vils Entreprenørforretning har i den forbindelse uddelt flyers til alle berørte husstande.

01.02.2021 Vi har udsendt brev om arbejdet til alle berørte boligejere.

Tidsplan

Selve gravearbejdet er startet op ved krydset Kærgade/Hviidsvej, og vi forventer, at arbejdet bliver afsluttet i løbet af juli måned 2021.