Kloaksystemet i Neder Hornbæk trænger til at blive skiftet. Fra slutningen af april (uge 16) og ind i oktober 2022 ændrer, forbedrer og klimatilpasser vi flere veje i Neder Hornbæk i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til bl.a. Gudenåen. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

Det gør Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til et kommende regnvandsbassin tæt ved Chr. IIIs kanal, inden vandet udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vær opmærksom på, at når vi udskifter ledninger, kan der opstå grundvandsstigning, da ledningerne utilsigtet har fungeret som dræn. Vores gravearbejde vil foregå som normal opgravning.

Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra slutningen af april (uge 16) og frem til/ ind i oktober måned 2022.

Af billedet nedenfor kan du se de berørte veje.

Kloakeringsområde i Neder Hornbæk - etape 3

De berørte veje i etape 3 - Neder Hornbæk

  • Bakke Alle
  • Bakkevej
  • Lykkegårdsvej
  • Parkvej
  • Parkvænget
  • Viborgvej

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt for Neder Hornbæk etape 3

01.12.2022 Kloakseparering i Neder Hornbæk er afsluttet. Vi har fået retableret alle berørte veje, haver og indkørsler. 

Vi vil gerne takke alle implicerede beboere for jeres forståelse og positive tilgang til projektet og vores rumsteren, og generen af jeres hverdag. 

Næste skridt er, at kommunens spildevandsmyndighed udsender varsling om påbud omkring separatkloakering af de enkelte ejendommes interne kloaksystem, indenfor de kommende måneder.

29.08.2022 Fra i dag og frem til onsdag den 31. august lægger vi ny asfalt på i Parkvej. Mandag og tirsdag går med at klargøre vejen, og onsdag køres det nye lag på. Vores opgave i bydelen er dermed slut.

19.05.2022 Vi startede op i Parkvej i går (d. 18/5) med kloaksepareringen. Parkvej blev afspærret ved Viborgvej, og Parkvej vil være afspærret de kommende 7 uger, hvor vi etablerer to nye kloakledninger i vejen. Verdo Varme forventer at opstarte etableringen af fjernvarmerør i Parkvej i uge 24, således både kloakledninger og fjernvarmeledning forhåbentligt er etableret frem til Lykkegårdsvej til sommerferien.

Der er etableret midlertidig omkørsel ad Niels Steensens Vej/Bøgelien og Lykkegårdsvej/Bakkevej for områdets beboere. Omkørslen er ensrettet, således man kommer ind i området ad Niels Steensens Vej/Bøgelien og ud ad området ad Lykkegårdsvej/Bakkevej.

Afspærringsplan for Parkvej i Neder Hornbæk ifm. separatkloakering (etape 3) - Vandmiljø Randers

Klik på linket for at se billedet i en ny fane: Afspærringsplan for Neder Hornbæk (etape 3).

31.03.2022 Vi har i dag udsendt informationsbrev til alle berørte ejere. Vi gør opmærksom på, at det er ejers opgave at oplyse lejere om indholdet i brevet.

Intet informationsmøde - ej, hva' så?

Normalt ville vi afholde et informationsmøde, hvor du ville kunne stille spørgsmål til arbejdet i de ovennævnte gader. Grundet den komprimerede tidsplan for samgravning med Verdo Varme og deres fjernvarmeledninger, afholder vi dette ikke.

Du vil dog altid kunne kontakte os med dine spørgsmål enten på mail eller telefonisk. Det vil også være muligt at aftale et møde i entreprenørens skurvogn på byggepladsen for en gennemgang af projektet og kloaksepareringen dit område.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt tilgå dem. Besøg vores side: Spørgsmål og svar.

Få inspiration til at anvende regnvandet

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund.

Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten og book et besøg på vore side: REGNhytten.