Sammen med Randers Kommune vil vi spore og nedbringe mængden af uvedkommende vand i området. Det uvedkommende vand har uhensigtsmæssige konsekvenser, da regnvand ikke skal fylde eller fragtes til renseanlæg, og indhold fra fx toilet ikke skal havne i regnvandsbassiner og vandløb.

Med bemyndigelse fra Randers Kommune gennem Miljøbeskyttelseslovens §87 gennemfører vi eftersynet. Forud for eftersynet, der omhandler godt 50 adresser, modtager ejerne et brev, hvorefter beboere på ejendommene modtager særskilt information vedr. eftersynet.

 

Fejltilslutninger skaber problemer i kloaksystemet

Spildevandskloakken i en mindre del af Dronningborg modtager rigtig meget vand. Uhensigtsmæssigt bliver det unødvendige vand (regnvand) i spildevandsledningen pumpet til rensning på renseanlægget. Det skal det ikke, og derfor sætter vi ind for at få fjernet det uvedkommende vand på spildevandsledningen. Og når vi er i gang med at efterse kloaktilslutning, tjekker vi også for fejltilslutninger til regnvandsledningen, så vandet til regnvandsbassinet er det tiltænkte.

Du kan på vores side Uvedkommende vand i kloakken læse mere om, hvad uvedkommende vand er, og hvorfor det er et stort problem i kloakken og for vandmiljøet.

 

Eftersyn i juni

Vi efterser i juni og juli 2022 en del af det separatkloakerede kloaksystem i Dronningborg for fejltilslutninger, som utilsigtet giver uvedkommende vand i kloaksystemet.

Område i Dronningborg hvor vi efterser for uvedkommende vand

Område i Dronningborg hvor vi efterser for uvedkommende vand.

De berørte adresser i Dronningborg

Følgende adresser er en del af eftersynet af uvedkommende vand i kloaksystemet i en mindre del af Dronningborg:

  • Eskærvej 3, 5, 6, 14 og 15
  • Fjordvej 15, 16, 17, 19, 21, 25 og 27
  • Holbækgårdsvej 6
  • Nyholmsvej 3-6, 9-12, 15, 16, 18 og 20
  • Sportsvej 6
  • Tjærbyvej 90, 92 og 98
  • Toldbodgade 81, 88, 94 og 96
  • Østre Boulevard 22 og 25-29

Sådan foregår eftersynet for uvedkommende vand

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Derudover skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.

Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Find spørgsmål og svar for uvedkommende vand

Har du lige modtaget brev om, at vi kommer og efterser din bolig for uvedkommende vand, og står du med et spørgsmål eller to, så kan du muligvis finde svaret på vores side: Spørgsmål og svar - uvedkommende vand.

Seneste nyt

06.10.2022 Vi har sammen med Randers Kommune taget kontakt til de ejendomme, der har koblet sig forkert til kloaksystemet. Der er dog mere ved disse ejendomme, der skal undersøges (i fællesskab) førend et endeligt påbud.

15.08.2022 Vi har hen over sommeren afsluttet vores undersøgelse, og vi mangler nu at kvalitetssikre materialet. Vi forventer, at vi videregiver resultat af undersøgelser til Randers Kommune i slutningen af august. Randers Kommune sender herefter påbud til de ejendomme, hvis kloaksystem er fejltilsluttet.

16.05.2022 Vi sender breve ud til de berørte ejendomme i denne uge med information om, at eftersyn for uvedkommende vand i kloakken i udvalgte veje i Dronningborg starter op i uge 24.