Vandmiljø Randers Dæksel

Vi skal have nedbragt mængden af uvedkommende vand

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vandløb og Gudenåen, fordi kloaksystemet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor løber ovenud af kloakkerne. Derudover øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder.

Årligt renser Vandmiljø Randers 6.000.000.000 liter uvedkommende vand på renseanlæggene – en dum udgift, som separatkloakeringer er med til at mindske. Derfor har vi igangsat en systematisk indsats for at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • spildevand, der fejlagtigt er koblet til regnvandsledningen
  • regnvand, der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • drænvand, der er tilsluttet spildevandssystemer
  • indsivende grundvand på grund af utætte kloakker.

Eftersyn af et område af Vorup fra juni 2020 til december 2021

Vi efterser i perioden juni 2020 til december 2021 alle husstande og virksomheder, hvis separatkloakerede kloaksystem er af ældre dato i det nordlige Vorup for fejltilslutninger til det offentlige kloaksystem.

Vi har bemyndigelse fra Randers Kommune til at gennemføre eftersynet gennem Miljøbeskyttelseslovens §87. Forud for eftersynet, der omhandler 1.000 adresser, modtager ejerne et brev, hvorefter beboere på ejendommene modtager særskilt information vedr. eftersynet.

Opland Eftersyn Af Kloak Vorup 1000

Område i Vorup, der efterses for uvedkommende vand.

De berørte adresser i området

Billedet ovenfor viser området, men her kan du læse, hvilke adresser vi vil foretage eftersyn for uvedkommende vand i Vorup. Adresserne kommer alfabetisk.

A
Ahlbakken 2-6 
Assensvej 1, 2, 4, 6

B
Blegen 1-5, 9, 11, 13, 15
Bojesvej 1-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Bøsbrovej 68, 72, 74, 76, 78-79, 81-88, 90-93, 100, 102, 104, 106

D
Dalumvej 5
Djursvej 3-9, 11, 13-23

F
Fornæsvej 1-11, 13-23, 25, 27, 29
Fredericiavej 1-10, 12
Fruerbakken 1-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Fåborgvej 1-31, 33, 35

G
Gudenåvænget 1

H
Hanherredvej 2
Helgenæsvej 1-12, 14, 16
Himmerlandsvej 1-11, 13
Horsensvej 1-16, 18, 20-24, 26, 28-32, 34, 36, 38
Hviidsvej 6-19, 21, 23
Høvejen 1-8, 17-18, 20-26, 28, 30, 39, 41

J
Jægergade 12, 14, 16-18, 21, 23-27, 30, 32-33, 35-36, 38, 42, 44

K
Kertemindevej 1, 3, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22-24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 76
Knebelvej 3-6
Koldingvej 1-16, 18, 20
Kærgade 24-50, 52, 55-56, 58-67, 69, 71, 73, 75-88, 90, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115
Kærlunds Alle 1-6
Kærly 1-12
Kærparken 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
Kågvej 1-4

M
Mariendalsvej 1-4, 6-10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30
Middelfartvej 2-9
Molsvej 1-17, 19, 21
Mælkevej 1-8
Møllestensvej 3-4, 6-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Målervej 1-2, 4-6

N
Nibevej 2, 4, 6
Nyborgvej 3-4, 14

O
Odensevej 1-7

R
Rougsøvej 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-17, 19, 21, 23, 25

S
Skanderborggade 22
Skovvej 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Stampemøllevej 1-7, 9-11, 13
Stien 1-3, 5
Strømhusvej 3-18, 20, 22, 24
Svendborgvej 1, 4-11, 13-54, 57, 59
Svinget 1-4

T
Tebbestrupvej 43, 45-50, 52-61, 63-67, 69, 71-72, 74, 86-87
Thyvej 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16-22, 24, 26

V
Vejlevej 1-8, 10
Vendsysselvej 3-18, 20
Vænget 1, 5, 7-24

Å
Åvej 1-7, 9, 11, 13-27, 29, 31

Sådan foregår eftersynet

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Derudover skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.


Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Hvorfor må I gå ind på min grund og efterse min kloak?

Miljøbeskyttelseslovens §87 giver Randers Kommune lov til at bemyndige os til at udføre en opgave, de normalt har myndighed til at udføre. I dette tilfælde at tjekke om din ejendom efter endt separatkloakering er blevet koblet korrekt til vores kloaksystem.

Læs §87 i Miljøbeskyttelsesloven på retsinformation.dk: Miljøbeskyttelsesloven (linket åbner i et nyt vindue)

Hvornår kommer I og efterser min kloak?

Vi har ikke en detaljeret tidsplan, da vi vægter de veje med mest ’forkert’ indhold i form af ’ristegods’ først. Vi screener løbende vejene samtidig med, at vi efterser private kloakker. Vi arbejder derfor dynamisk ud fra fund og analyser.

Vi varsler vores eftersyn af kloakken 3 uger forinden. Beboere på ejendommen vil af den særskilte information (en flyer) kunne se, om vi kun skal ind for at hælde vand i tagriste, tagrender og brønde, eller om de skal være hjemme under vores eftersyn for her at trække ud i toiletter og tænde for vandhaner.

Hvorfor har jeg ikke fået samme information som min nabo?

Det er rigtigt, at vi ikke sender samme særskilte information til alle.

Informationen, du som beboer på ejendommen får, er tilpasset det eftersyn, vi har behov for at udføre ved netop din ejendom.

Hvilken type eftersyn, vi laver, afhænger af flere ting fx de fund, vi har gjort os ude i vores kloaksystem.

I har efterset flere private kloakker på min vej, men ikke min og et par stykker mere. Hvorfor?

Da kloaksystemet er under jorden, kan man ikke med det blotte øje se, hvordan vandet i kloakken løber. Af den grund vil nogle veje deles på en måde, som kan virke mærkelig for vejens beboere.

Vores eftersyn er nøje tilrettelagt ud fra kloakkens funktion og tager derfor ikke højde for vejstrækninger. Vi kan dog love, at alle private kloakker inden udgangen af 2021 er blevet efterset. Du finder billedet af området højere oppe.

I skriver, jeg skal være hjemme, men jeg er forhindret?

Da vi er 3 firmaer, som skal være til stede samtidigt for at kunne tjekke for fejlkoblinger, er det rigtig vigtigt, at du melder tilbage, hvis du ikke kan den dato eller det tidsrum, vi har givet dig.
Vi undersøger kloakken i etaper, både da kloakken skal spules ren (dog ikke hver gang) og for ikke at fylde mere end højest nødvendigt.

Det er en dyr opgave, som vores kunder er ene om at betale. Vi ønsker at give mest kloakarbejde for pengene.

Hvis jeg er koblet forkert til jeres kloaksystem, hvordan er jeg stillet rent forsikringsmæssigt?

Vi kan ikke svare på forsikringsspørgsmål. Du vil gennem dine forsikringspapirer/ dit forsikringsselskab blive oplyst om, hvordan du er forsikret. Kloakkerne på egen grund er altid ejers ansvar. Dette er også gældende selvom, at der ikke er udført kloakarbejde, mens du har ejet grunden. Randers Kommune kan kræve, at dit private kloaksystem udbedres efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven.

Seneste nyt

25.05.2020 Vi har udsendt pressemeddelelse vedr. opgaven til lokale medier. Du finder vores pressemeddelelser på siden Presse.

20.05.2020 Vi har udsendt orienteringsbreve til alle berørte boligejere vedr. arbejdet med at efterse kloakker i et område af Vorup for fejltilslutninger 2020-2021.

Vi opfordrer, boligejere med eventuelle lejere om at videregive informationen i brevet, da lejere ikke særskilt modtager den udsendte information.

Læs bl.a. vores pressemeddelelse: Vandmiljø Randers leder efter fejltilslutninger i Vorup (25.05.2020)